+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Kısaca türeyiş destanı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kısaca türeyiş destanı
  Kısaca türeyiş destanı hakkında bilgi


  k-saca-t-reyi-destan-.jpg

  Büyük Hun Hakanlarından birinin iki kızı vardı. Kızlarının ikisi de bir birinden güzeldi. Öyle güzeldi ki, Hunlar, bu iki kızın da, ancak ilahlarla evlenebileceğine inanıyor ve bu kızların insanlar için yaratıldığını söylüyorlardı.
  Hakan da aynı şekilde düşündüğü için kızlarını insanlardan uzak tutmanın yollanın aradı, ülkesinin en kuzey ucunda, insan ayağı az basan veya insan ayağı hiç görmeyen bir yerinde, çok yüksek bir kule yaptırdı.

  Kızların ikisini de bu kuleye kapattı. Ondan sonra da aklınca inandığı ilaha yalvarmağa, gelip kızlarıyla evlenmesi için yakarmağa başladı. Öyle yalvarıyor, öyle yakarıyordu ki sonunda bir gün. Hakanın kendi aklınca inandığı İlâh dayanamadı ve bir Bozkurt şekline girip geldi. Hun Hakanının kızlarıyla evlendi.

  Bu evlenmeden bir çok çocuklar doğdu; bunlara Dokuz Oğuz-On Uygur denildi. Çocukların hepsinin sesi Bozkurt sesine benzedi. Yine bu çocuklar, birer Bozkurt ruhu taşıyarak çoğaldılar
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Bir Uygur destanı haline gelmiş olan Türeyiş destanı bütün Türk boylarında hakim bir inanış olarak belirlenmiş ve iyi ve üstün nitelikleri bulunan ilahi bir kaynağa bağlanması fikrini bir kere daha belirtmiş olmaktadırlar.
+ Yorum Gönder


türeyiş destanı,  göç destanı,  türeyiş göç destanı kısa bilgi,  bozkurt türeyiş göç destanı kısaca