+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Emevilerle Abbasilerin Siyasi, Sosyal Ve Kültürel Yönden Farklılıkları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Emevilerle Abbasilerin Siyasi, Sosyal Ve Kültürel Yönden Farklılıkları Nelerdir

  Emevilerle Abbasilerin siyasi, sosyal ve kültürel yönden farklılıkları nelerdir ilgili bilgi
  Emevi Devleti Arap miliyetçiliği politikası izledi. İslamın özüne aykırı bir şekilde Arap olmayan müslümanları aşağılayıp mevali dediler. Abbasiler ise Arap olmayanlara da hoşgörü ile davrandılar.

  - Emeviler devlet yönetininde sadece Emevi soyundan gelenlere önemli görevler verirken, Abbasiler İranlı ve Türk memur ve askerlere önemi görevler verdiler.

  -Emeviler Dönemi Türk Arap ilişkileri savaş halindeyken, Abbasiler dönemi Türk Arap ilişkileri dostane gelişti.

  - Emeviler döneminde Türkler müslüman olmazken Abbasiler döneminde büyük kitleler halinde müslüman oldular.

  -Emevilerin başkenti Şam, Abbasilerin Bağdat’tır.

  -Emeviler kısa yaşadı, Abbasiler uzun yaşadı

  - Emevilerin güçlü orduları vardı. Abbasilerin yoktu.

  -Abbasiler döneminde bilim ve sanat daha gelişmişken, Emeviler dönemin de o kadar gelişme görülmemiştir.

  -Emeviler döneminde merkezi otorite Abbasilere göre daha güçlüdür.

  -Abbasiler, vezirlik ve emir-ül ümeralık kurumunu kurdular. Emir-ül ümera, başkomutan durumundaydı.

  -Abbasiler de gelişmiş bir divan teşkilatı varken Emevilerde yoktur.

  - Emevi halifeleri Emiru’l-Mü’minin, Abbasi halifeleri ise İmamu’l-Müslimin unvanını kullandılar.

  - Emeviler ülkeyi büyük eyaletlere ayırarak yönetirken, Abbasiler illere ayırarak yönetmiştir.

  - Emeviler tam bir Arap devletidir. Abbasiler tam bir İslam devletidir.

  -Abbasiler deniz kuvvetlerine önem vermezken, Emeviler döneminde güçlü bir donanma vardı.

  Emeviler Dönemi ile Abbasiler dönemi arasındaki farklar 2. Acil

  Emevilerle Abbasilerin Siyasi, Sosyal Ve Kültürel Yönden Farklılıkları Nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder