+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Kaşgarlı Mahmut'un Türk Tarihindeki Yerini Araştırınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kaşgarlı Mahmut'un Türk Tarihindeki Yerini Araştırınız








  Kaşgarlı Mahmut'un Türk tarihindeki yeri


  Kaşgarlı Mahmutun Türk Diline Yaptığı Katkılar

  Çağının Türk dili,Türk kültürü,sosyal hayatı ve toplumun özellikleri bakımlarından eşsiz bir eseri olan Divanü Lügati't-Türk: Büyük ve çok yararlı bir sözlük niteliğindedir. Divanü Lügati't-Türk en güçlü ihtimal ile yazılışı,1072 tarihinde tamamlanmış bir sözlüktür. Divanın nerede kaleme ele alındığı,Kaşgarlı'nın onu yazarken hangi şehrede oturmakta olduğu hususunda da kesinlik yoktur. Yalnız Kaşgar Türkçesinin hakim olduğu bir alanda vücude getirilmiş olduğu ileri sürülür. Divanü Lügati't-Türk,Türk dilini özellikle Araplara öğretmek amacını gütmektedir. Eserin Arapça olarak telif edilmiş bulunması da bunun bir delilidir. Eserdeki Türkçe kelime sayısı 7500'den daha fazla olarak tespit edilmiştir







 2. Fatma
  Administrator





  Kaşgarlı Mahmut karahanlı soyundan gelen asil bir ferdi. Kaşgarlı Mahmut ayrıca Divânu Lügati't-Türk adlı kitabın yazarıdır. Kitabını bağdat'ta yazdı.




+ Yorum Gönder


kaşgarlı mahmutun türk tarihindeki yeri,  kasgarli mahmutun turk tarihindeki yeri