+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi
  Osmanlılarda Millet Sisteminin Değişmesi


  1)Rusya'nın 1774 Küçük Kaynarca Antlasmasıyla Osmanlı Ortodokslarının KORUYUCUSU olarak ortaya
  çıkması ve Osmanlıların iç islerine karısması.
  2)Fransız ihtilalinin Osmanlı ülkesinda yasayan Gayri müslim toplumlarda MİLLİYETÇİLİK duygusunu
  uyandırması, batılı devletlerinde milliyetçilik hareketlerini desteklemesi.
  3)Batılı Devletlerin sık sık Osmanlının iç işlerine müdahale etmesi sonucu Osmanlı Devletinin Tanzimat ve Islahat Fermanıyla, Mesrutiyeti ilan etmesi Tanzimat Fermanıyla (1839) gayri müslim tebaaya genis haklar verilerek, yurttaslar arasında her türlü ayrım yasaklandı. Eyaletlerde kurulan meclislere gayri müslimlerde katıldı. Avrupa Devletlerinin hırıstiyanlara verilen hakların genişletilmesi konusundaki baskıları sonucu,
  Kırım Savaşından sonra "Islahat Fermanı" ilan edildi(1856). Islahat Fermanıyla hırıstiyanlar askerlik hizmetine, okullara ve memurluklara alınacaktı. Harac vergisi kalkacaktı.

  Tanzimat ve Islahat Fermanının Millet Sistemine Etkisi

  Tanzimat ve Islahat Fermanıyla Hırıstiyanlara verilen haklar, Müslüman halk üzerinde hosnutsuzluk
  uyandırdı, hırıstiyanlar arasında da Milliyetçilik duygusunun daha da yayılmasına neden oldu. Gayri
  müslimlerin devlete sadakati kalmadı
  . 2. Muhammed gunduz1
  Devamlı Üye

  Osmanlıların kendilerine özgü millet sistemlerine yabancı ülkelerinde (rusya)katılması sonucu osmanlılrın millet sisteminin değişmesine neden olmuşlardır.
+ Yorum Gönder