+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Ilk Türk Devletlerinin Veraset Anlayışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ilk Türk Devletlerinin Veraset Anlayışı
  ilk türk devletlerinin veraset anlayışı nasıldı 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ilk Türk Devletlerinin Veraset Anlayışı Hakkıda


  Türklerde devlet hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı Ve ülke hükümdarın sağlığında oğulları arasında paylaştırılırdıHer prensin(TEKİN) hükümdar olma hakkı vardı

  Bu anlayış Türk devletlerinde sık sık taht kavgalarının çıkmasına ve Türk devletlerinin parçalanmasına sebep olmuştur

  -375 Kavimler göçü ile Roma imparatorluğu üzerinde yığılma, Roma-Germen gruplaşmasını oluşturmuştur

  -Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Hunlar dağıldı

  -Hunlar'ın bir bölümü Balkaş gölü ile Aral (bilgi yelpazesinet) gölü arasındaki topraklarda yaşamaya devam etti

  -Bir süre sonra buradaki Hunlar diğer Türk boylarının da onlara katılmasıyla yeniden güçlendi

  -Balamir zamanında Türkler Hazar Gölünün Kuzeyinden batıya doğru ilerlemeye başladılar

  -Avrupa'da bütün kavimler birbirine baskı yaparak yer değiştirdiler

  -Avrupa'nın siyasi haritasının değişmesine neden olan ve toplumları etkileyen bu olaya tarihte Kavimler Göçü denir ( 375 )

+ Yorum Gönder