+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Ilk Müslüman Türk Devletlerinin Kültür Ve Sanat Anlayışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ilk Müslüman Türk Devletlerinin Kültür Ve Sanat Anlayışı
  İlk Türk Devletlerinde Bilim ve Sanat Anlayışı 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ilk Müslüman Türk Devletlerinin Kültür Ve Sanat Anlayışı Hakkında


  Eski Türk devletlerindeki hâkimiyet anlayışı islamiyet sonrası dönemde de devam etmiştir. Türk – İslam devletlerinin birçoğunda ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır.

  • Bu anlayıştan dolayı hanedan içinde sık sık taht kavgaları yaşanmıştır.

  • Kut anlayışı, Türk – islam tarihinde hükümdarın Allah adına ülkeyi yönetmesi şeklinde bir uygulamaya dönüşmüştür.

  • Gazneli ve Selçuklularda hükümdarlığın halife tarafından tasdik olunması kuralı işlemiştir. Bu hükümdarlar siyasi hâkimiyetlerini hiçbir şekilde Abbasi halifeleriyle paylaşmamışlardır.

  • Tolunoğulları ve İhşidilerde hükümdarlar siyasi ve askerî alanda geniş yetkilere sahip olmuşlardır. Hükümdarların çocuk yaşta olması durumunda, devleti idare etme yetkisi naiblere bırakılmıştır.

  • Selçuklu Devleti’nde önemli devlet meselelerinin görüşüldüğü kurula Divan-ı Saltanat adı verilmiştir. Bu divanın asıl başkanı, Sahib-i Divan-ı Devlet denilen büyük vezirdir.

  • Selçuklularda meliklerin iyi bir yönetici olarak yetişmesi için çalışan görevlilere atabey adı verilmiştir.

  • Atabeyler, devletin zayıfladığı dönemlerde bulundukları bölgelerde bağımsızlıklarını ilan ederek devletin parçalanmasına neden olmuşlardır.

  • Türk – İslam devletlerinde, hükümdarlar; Hakan, Han, Bey, İlig, Buğra, Nasr, Kara, Kadir, Melik, Sultan, Şahinşah, Padişah, Sultan-ı azam, Sultanül Âlem gibi unvanlar kullanılmışlardır.

  Önemli Devlet Görevlileri


  1.Şıhne: Eyalet ve vilayetlerin başında bulunan askerî ve idari yönetici
  2.Amil: Vilayetlerin vergisini toplamaktan sorumlu kişi
  3.Muhtesip: Vilayetlerdeki ticari hayatın düzenlenmesi ve belediye çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu kişi
  4.Amid: Vilayetlerde yönetimden sorumlu sivil görevli

+ Yorum Gönder