+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Sünnet Gelenekleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Sünnet Gelenekleri Hakkında Bilgi
  türk kültüründe sünnet gelenekleri hakkında bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Türk Kültüründe Sünnet Gelenekleri İle İlgili Bilgi

  Sünnet Geleneği
  Anadolu’da çocukla ilgili geleneksel işlemlerden en önemlilerinden biriside sünnet geleneğidir. Dinsel ve töresel işlemler içerisinde en katısı ve en yaygın olanı sünnet geleneğidir. Hiçbir anne ve baba bu köklü geleneğin dışında kalmak istemez. Geleneğinin yaptırımı bu konuda bir karşı koyuşa meydan vermeyecek kadar güçlüdür.
  Sünnet Geleneği.jpg


  Sünnet sözcüğü Arapça kökenlidir ve ilk anlamıyla “işlek yol” demektir. Daha geniş anlamda ise; Tanrı’nın yolunu ya da insanın adet durumuna soktuğu iyi ya da kötü davranışı anlatmaktadır.
  İslam dininde peygamberin yaptığı uyguladığı ya da yapmayı uygulamayı öğrettiği şeylere uymaya “sünnet” denmektedir. Toplumun bu konudaki hoşgörüsü ve bağışlaması yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla belli nedenlerle sünnetleri gecikmiş delikanlılar bunun tedirginliğini yaşamaktadırlar. Yaşı gelip geçtiği halde sünnet olmayan kişilere aşağılayıcı ve kınayıcı tutum ve davranışlar oldukça yaygındır. Bu konuda köklü bir geleneğin yaptırım gücü yoğun bir biçimde geçmişte olduğu gibi günümüzde de işlemektedir.
  Sünnet geleneği genel olarak;
  - Sünnet çocuğunun yaşı ve sünnet zamanı,
  - Tören ya da düğün hazırlığı,
  - Çocuğun hazırlanması,
  - Sünnet işlemi ve sünnetçi,
  - Hediye-armağan gibi alt konu başlıkları içerisinde incelenmektedir.

+ Yorum Gönder