+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Dağ Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Dağ Hakkında Bilgi
  türk kültüründe dağ hakkında bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Türk Kültüründe Dağ İle İlgili Bilgi

  Dağ “iklimi genel olarak, ova ikliminden daha serindir, çünkü yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır: ortalama her 100 metre yükselişte 0,6 derece ısı kaybı olur.
  Bununla birlikte, güneye bakan ve güneş aldığı için daha çok ısınan aklanlarla kuzeye bakan aklanları birbirinden ayırt etmek gerekir. Dağlar ovalara göre daha nemli olur, çünkü dorukları çoğunlukla bulutlar arasına gizlenmiştir. Kar ve buz, dağlarda büyük su depoları meydana getirerek çok sayıda akarsuyu besler.


  da-.jpg

  İklime bağlı olarak, dağların görünümü yüksekliğe göre değişir. Alçak kesimlerde kozalaklıların çoğunlukta olduğu sık “ormanlar gelişir. Daha yukarıda soğuk fazla olduğundan ağaçlarm yerini çayırlar alır. Nihayet en tepede sıcaklık o kadar düşer ki kar hiç erimez: burası, Alpler’de 3 000 metreden, ekvator kesir linde 5 000 metreden başlayan tokğan karlar bölgesidir. Bazen tavâlere kadar akan buzullar da bu yüklükte oluşur.

  İklimin sertliğine rağmen dağlarda öteden beri insanlar yaşar. Orman işletmeciliği ve hayvancılık dağlarda başlıca geçim kaynağıdır. Yazın sürüler buralardaki yüksek otlaklara (yayla) götürülür, sonra kış başlangıcında yeniden ovaya indirilir. Toprağın eğimli oluşu tarıma elverişli olmadığından dağlarda “tarım genellikle az gelişmiştir. Bununla birlikte, nüfusun çok kalabalık olduğu bazı dağlık bölgelerde (özellikle iklimin valara göre yükseklerde sağlığa daha elverişli olduğu tropikal ülkelerde) insanlar, işlenmesi kolay yatay alanlar elde etmek için yamaçları, basamaklara ayırmış, yer yer düzlemiş veya toprakla doldurmuştur: sekili tarım.

+ Yorum Gönder