+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Hamam Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Hamam Hakkında Bilgi
  türk kültüründe hamam hakkında bilgi kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Türk Kültüründe Hamam Hakkında Genel Bilgi

  Halkın yıkanması, dinlenmesi için yapılmış olan, özel bir tasarımı ve ısıtma sistemi bulunan yapılardır. Hamam, Türk-İslâm şehirlerinin önemli sosyal yapılarından birisidir. Toplumumuzun gelenekleri ve İslâm dininin hükümleri temizliği ön planda tutmaktadır. Bunun için şehirlerde, kasaba ve köylerde hamamlar yapılmıştır. Türk toplumunun zengin bir hamam kültürü vardır. Özellikle hanımlar hamamlara topluca giderler. Düğünler sırasında gelin hamamı, güvey hamamı törenleri yapılırdı. Hamamda yenilir, içilir, eğlenceler düzenlenirdi.

  Bilindiği gibi, antik mimaride Roma devrinde çok büyük hamam yapıları inşa edilmiştir. Hamam mimarisi, Bizans devrinde de devam etmiştir.

  Türklerde ilk hamam yapıları Büyük Selçuklu devrine aittir. Selçuklu ordusunun hamam çadırları kullandığını tarihî kaynaklar belirtir. Anadolu’daki Selçuklu hamamlarının büyük bir kısmı günümüze gelmiştir. Hamamlar bulundukları yerlere ve kullanım amaçlarına, büyüklüklerine göre çeşitlere ayrılmaktadır. Kasaba ve köylerde tekli hamamlar, şehirlerde, çarşılarda ise, daha fazla insanın yıkanacağı çifte hamamlar inşa edilmiştir.

  Osmanlı döneminde hamam mimarisi gelişmiş, plan ve mimarî özellikler bakımından yenilikler ortaya çıkmıştır.

+ Yorum Gönder