+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Liderlik Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Liderlik Hakkında Bilgi
  türk kültüründe liderlik hakkında bilgi kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Türk Kültüründe Liderlik Hakkında Genel Bilgi

  Kültürel liderlik kavramı günümüzde yerini oldukça iyi korumaktadır. Özellikle büyük şirketlerin örgütsel kültüre verdiği değer bu yeri sağlamlaştırmada etkili fonksiyonlardan olmuştur.

  Örgüt kültürü oluşturmak oldukça zor bir süreçtir. Bunun içinde birçok öğe bulunmaktadır. Birde buna liderlik eklenmekte olup çerçeve tamamlanmaktadır. Örgütsel kültürün temel öğeleri ise, organizasyon tarihi, değerler ve normlar, gelenekler ve adetler, hikâyeler ve efsaneler, kahramanlar ve sembollerdir. Bunların her biri örgütü bir arada tutmaya yöneliktir. Böylelikle birlik sağlanmış olup örgüt bir adım öteye gitmeyi çalışmaktadır. İş verimliliği ve yönetiminde bu tür uygulamalar nerdeyse bilimsel bir düzeye oturtulmuştur. Hatta bunlar ile ilgili birçok araştırma yapılmış olup Hawthorne araştırmaları öncülük etmiştir. Bu araştırma 1930 yıllarda ABD gerçekleştirilmiş olup birçok konuda aydınlatıcı olmuştur. Özellikle grup içindeki insan davranışları üzerindeki çalışmaları oldukça dikkat çekicidir. Tüm bunları bir araya topladığımızda ise kültürel liderliği şu biçimde tanımlayabiliriz. Örgütsel kültürü kurmaya ve geliştirmeye yönelik olan bir liderlik biçimidir. Bu örgüt büyük veya küçük olabilmektedir. Örgüt ne kadar büyük veya küçük olsa da taşıdığı temel öğeler değişmemektedir.

  Bu örgütler arasında aile, arkadaş çevresi, firmalar gibi oldukça geniş bir kısım bulunmaktadır. Hepsinde kültür ve lider bulunmaktadır. Temel yapısında ise birlik ve örgüt çıkarı bulunmaktadır. Birey her zaman örgütün ön planda olması istemektedir. Bundan da tatmin sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar bu verileri doğrulamaktadır.

+ Yorum Gönder