+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Iletişim Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Iletişim Hakkında Bilgi
  türk kültüründe iletişim hakkında bilgi kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Türk Kültüründe Iletişim Hakkında Genel Bilgi

  20.yüzyılda başlayan ve halen devam etmekte olan bilim ve teknolojideki hızlı gelişme,her alanda olduğu gibi iletişim alanında da etkili olmuş ve bilim adamlarının geçtiğimiz yüzyılı "enformasyon çağı"olarak tanımlanmalarına yol açmıştır.

  Kitle iletişim araçlarının gelişimine paralel olarak iletişim kanallarının çeşitliliğİnin artması bir yandan içerik doldurma sorununu beraberinde getirirken,diğer taraftan bu "bilgi"ve "enformasyon" bolluğunda " doğru bilgi" ye nasıl ulaşabileceğine ilişkin sorunuda ortaya çıkmıştır.İletişm kanallarındaki niceliksel artışın aynı oranda niteliğe yansımaması,yukarıda tanımlanan sorunu tetikleyen önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir.

  Elektronik iletişim araçlarının teknolojiden aldığı destekle kullanıma sunduğu kanalların çeşitliliği çocuklardan yetişkinlere kadar her kesimi kendine çeken bir cazibe oluşturmaktadır.Bu yoğun enformasyon altında,özellikle çocuklar,sunulan malzemeyi seçme şansı olmadan ve bilinçsizce doğrudan almakta ve o oranda da etkilenmektedirler.

  Günümüzde en etkili iletişim aracı olan televizyonun.kişilerin sosyal yaşamlarının neredeyse "olmazsa olmazı" haline geldiği de çok açıktır.Ülkemizde 90’lı yıllardan bu yana özel televizyon yayıncılığına geçiş ve televizyon programlardaki

  çeşitlilik,ülkemiz insanının ekrana daha bağımlı hale gelmesine yol açmıştır.

  Yapılan bilimsel araştırmalara göre,Türkiye’deki televizyon izlenme süresinin günde ortalama 4-5 saat olduğu dörülmektedir.Bir kişi yılın %19’unu televizyon izleyerek geçirmektedir.Kişinin yılın %33’ünü uyuyarak,%33’ünü çalışarak, %14’ünü de bu etkinliklerin dışında kalan etkinliklerle geçirdiği göz önüne alındığında bu oranın oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.

  Bütün bu araştırmalar ve değerlendirmeler;görsel,işitsel ve yazılı iletişim araçları karşısında savunmasız bir alıcı durumunda bulunan çocukların,bilinçlendirmelerinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.Televizyon karşısında en hassas ve etkiye en açık grubu oluşturan çocukların ve gençlerin ekranda izledikleri, "gerçeklik"ve"kurgu" bakımından ayırt etme becerisi kazandırmak gerekmektedir.

  Bireyler, var olan gerçeklik ile iletişim araçlarından sunulan gerçeklik arasındaki farkı ne kadar erken yaşta öğrenip idarak etmeye başlarsa iletişim arçlarının üzerlerindeki olumsuz etkilerini de o ölçüde aza indireceklerdir.Ayrıca medya kuruluşlarının birer ticari aygıt olarak insanların üzerinde reklemlar.filmler,müzikler vb aracılığıyla nasıl birer tüketim toplum,tüketim iştahı oluşturma işlevi üstlendikleri görülmektedir.

+ Yorum Gönder