+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Iş Ahlakı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Iş Ahlakı Hakkında Bilgi
  türk kültüründe iş ahlakı hakkında bilgi kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Türk Kültüründe Iş Ahlakı Hakkında Genel Bilgi

  Ahilik, iş etiği konusunda en çarpıcı örneklerden biri olup ahilik teşkilatı ise bu anlamda en etkili kurumlardan birisidir. Ahilik, 13. ile 19. yüzyıllar arasında, Anadolu başta olmak üzere Balkanlardan Kırım'a uzanan bir coğrafyada egemen olmuş ekonomik, sosyal ve kültürel bir kurumdur. Divan-ı Lûgatit Türk’e göre, “eli açık, cömert, yiğit” anlamına gelen "akı" kelimesinden türemiştir. Azerbaycan’dan Anadolu'ya gelmiş bir halk bilgini olan Ahi Evran bu teşkilatın kurucusudur. Ahilik, işi kutsal, çalışmayı ibadet sayan, karşılıklı işbirliği ve sosyal dayanışmaya dayalı, kaliteyi ve müşteri hizmetini ilke edinmiş, mesleki gelişmeyi sürekli eğitimi esas alan bir ahlak anlayışını temsil eder.
  Son yıllarda toplumuzun gündeminde hep temiz toplum hayali var. Neredeyse bir mitos halini alan biçimde, temiz toplum istiyoruz. İş dünyası, politika dünyası, bürokratlar, teknokratlar, yurttaşlar hepsi kirlenmiş toplumsal olaylardan söz ediyor, dert yanıyorlar. Temiz toplum isteğinin kampanyalarla desteklendiği ve çağrıların sürekli yenilendiği halde neden yeterince başarılı olamıyoruz. (Orhan, 2007: 1). Bu durumun en temel sebebi temiz topluma olan talebi en şiddetli seslendirenlerin bile bu isteklerinde samimi olmamalarıdır. Bu anlamda toplumsal temizliğin yapılabilmesi için topyekûn bir mücadele gerekmektedir.

  * Bir mandıracının ya da sokakta süt satan kimsenin sattığı süte su karıştırarak satması doğru mudur?

  * Manavdan aldığınız bir kilo elma ya da portakalı eksik tartan manavın bu davranışı doğru mudur?

  * Pazarda "seçmece yok deyip çürük domatesleri düzgün domateslerle birlikte tartıp satmak ne kadar doğru bir davranıştır?

  * Sattığı ayıplı malı daha sonra "satılan mal değiştirilmez" deyip değiştirmek istemeyen mağaza sahibinin bu davranışı doğru mudur?

  * Öğretmenin derse geç girmesi veya derse zamanında giren öğretmenin sık sık saatine bakarak biran önce dersin bitiş zilinin çalmasını beklemesi doğru mudur?

  * Öğretmenin problem cümlelerinde ahlaki olmayan ifadelerin yer alması doğru mudur? Örneğin “Bir kömürcünün terazisi her bir kiloyu 100 gr eksik tartmaktadır. Günde 10 ton kömür satan kömürcü gerçekte kaç ton kömür satmıştır” ifadesi doğru mudur?  Bu örnekleri çok daha artırmak mümkündür. Ancak tüm bu örneklerin iş ahlakı ile ilgili olduğuna şüphe yoktur. İş ahlakı, iş dünyasındaki mal ve hizmet üretim ve tüketim sürecindeki doğrular ve yanlışları ifade eder. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusu ahlaki bir konudur.

  İş ahlakı kavramı ile "sosyal sorumluluk" kavramı arasında da ilişki bulunmaktadır. Şüphesiz tüm birey ve kurumların içinde yaşadığı çevreye karşı ödev ve sorumlulukları bulunmaktadır

  İş ahlakı ile ilgili yapılan tanımlamalara bakacak olursak;

  İş Ahlakı: Genel ahlak kurallarının iş hayatında uygulanması.

  İş Ahlakı: İş çevresinde de hüküm süren, doğruluğu genel kabul görmüş kurallara uyma davranışı (Demirtaş ve Güneş, 1)

  İş Ahlakı : Bir felsefe dalı olarak etik, insanların töresel ya da ahlaksal ilişkilerini, davranış biçimlerini ve görüşlerini araştıran bir bilim dalıdır.

  Etik, geçmiş ve bu güne ilişkin doğru ve yanlış ölçülerinin anlatımı, ahlak ise bir toplumun değer, norm ve ilkeleri ile ilgili davranış biçimi bütünüdür.

+ Yorum Gönder