+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Nevruz şiirleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Nevruz şiirleri Hakkında Bilgi
  türk kültüründe nevruz şiirleri hakkında bilgi kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Türk Kültüründe Nevruz Şiirleri Hakkında Genel Bilgi

  Orta Asyada Nevruz bayramlarında geleneksel olarak pişirilen sümelek buğdaydan yapılan bir çeşit tatlıdır.
  Türklerin (Göktürklerin) Ergenekondan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Doğu Türkistandan Balkanlara kadar tüm Türk kavimleri ve toplulukları tarafından, MÖ 8. yüzyıldan günümüze kadar her yıl 21 Mart a kutlanır.

  Türkiyede bir gelenek, Türk Cumhuriyetleri de ise resmî bayram olarak kutlanırken, 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarafından Bayram olarak kabul edilen bir gün haline gelmiştir.

  Türk Takvimi de bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme Çağ adı verilirdi. Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saattir. Herbir çağ ise sekiz Keh ten ibarettir. Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, Nevruz günü olarak kutlanır. Bu güne ve yeni yılın başladığı ana Yılgayak denir.

  Oniki Hayvanlı Takvim ve Melikşahın Celali Takvimi de yılbaşı olarak belirlenen 21 mart, Divânü Lügati -Türk e de ilkbaharın gelişi olarak belirtilir. Türk edebiyatı ve musikisine de Nevruz; Nevruz-ı Asl, Nevruz-ı Arap, Nevruz-ı Bayati, Nevruz-ı Hicaz, Nevruz-ı Acem ve Nevruz-ı Seba olarak girmiştir. Tarihte pek çok devlet tarafından bayram ve gelenek olarak kutlanmıştır. Bunların başında Anadolu beylikleri, Eski Mısır, İran, Safavi, Sasani, Moğollar, Selçuklu ve Osmanlı gelir.

  Selçuklu ve Osmanlı[28]da millî bayram olarak kutlanan Nevruz, Nevruziye adlı şiirlere ve şenliklerle ziyafet verilerek kutlanırdı. Özel olarak hazırlanan Nevruziye adlı macun Osmanlı döneminden kalan bir kültür olarak bu gün hâlâ Manisada 21 Mart a Mesir macunu şenlikleri yapılmaktadır. Alevi ve Bektaşiler arasında da kimi yorelerde eski takvime atfen Mart Dokuzu adi verilerek kutlanan Nevruzda özel ayinler yapılırdı, yine Zerdüştler ve Yezidilerde 21 Martı bayram olarak kabul etmişlerdir.


  Nevruz


  Nevruzla donanmış,
  Halı gibi çayırlar.
  Üstünde ipek tüylü,
  Kuzular oynaşırlar.


  Nevruzla coşar dereler
  Derelerin sesini,
  Dağlar uzaktan dinler.


  Nevruz yine can verir,
  Sulara, topraklara
  Yer, gök sevinç içinde
  Kavuşurlar bahara.


  Esra ÇİMEN

+ Yorum Gönder