+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Lokman Hekim Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Lokman Hekim Hakkında Bilgi
  türk kültüründe lokman hekim hakkında bilgi kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Türk Kültüründe Lokman Hekim Hakkında Genel Bilgi

  lokman hekim7.jpg

  İslam dünyasının efsanevi şahsiyetlerinden biri olan Lokman'ın kişiliği binlerce yıllık dönem içinde yöreye ve döneme göre değişikliğe uğramıştır.
  Kur'an-ı Kerim'de hakim / filozof / bilge bir kişi olarak zikredilmesine mukabil tarihi kaynaklarda, şark, folklorunda kahraman, bilge, tabib gibi değişik kimliklerle karşımıza çıkmakta; Sumer medeniyetinde Nuh'un babası Şuurppak, Yunanlıların Aesopos'u, Yahudilerin Lubat'ı, Aramilerin Ahikar'ı, Bizansın Planudes'i gibi tarihi şahsiyetlerle aynileştirilmektedir.+ Yorum Gönder