+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Misafirperverlik Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Misafirperverlik Hakkında Bilgi
  türk kültüründe misafirperverlik hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Türk Kültüründe Misafirperverlik İle İlgili Bilgi

  Turistlerin ve Latin kökenli yabancıların Türklerin misafirperverliği konusundaki değerlendirmeleri çok ilgi çekicidir Acaba Türkü bu denli iyilik ve mütevazi görünüşe ne itmektedir?

  Özü Türk olan yaklaşım tok gözlüdür Platonizm ile İslamiyet’in uyuşmadığı ana nokta burasıdır Platonizm toplumu soyup soğana çeviren insanların topluma daha fazla katkıda bulunduğunu söyler
  İnanmayacaksınız ama emperyalizm düşüncesi de Platonizm ile ilişkilidir Yolsuzluk yapınca bir potansiyel doğar Bu potansiyel topluma fayda sağlayacak ekonomik etkilenimi harekete geçirir Nitekim dünyayı bugüne taşıyan Avrupa bu soysuzluğu ile yarattığı zenginliği dünyaya mal etmeye çalışmaktadır

  Türklerin tok gözlülüğü ve hak adalet çerçevesinde insan sevgisi bilinci çok farklıdır Nitekim Yakın Çağı yaratan zenginliğin Platonizmden kendine pay çıkarması doğaldır
  Türklerin bugünkü durumu ise yolsuzluğun muteber dünya yarattığı Batıya kendini benzetmeye çalışmasıdır

  Platonizm yanlış olabilir Ama doğal olarak yarattığı potansiyel anlam taşımaktadır Platonizm Yahudilerin buluşu değildir Hıristiyanlar Platonizmi Latin uygarlığının temel felsefesi nasıl yapmışlar anlayabilmek mümkün değildir
  Aslında Rönesans ile İsa öğretisi bir tarafa itilmiş ve Yunan düşünselliği ve acımasızlığı ön plana alınmıştır Latin soyunda öz bireysel tutarsızlıkla ve dengesizlikle ilgilidir Bireysel tatminsizliğin ölçüsüzlüğü acımasızlıkla ve dengesizlikle ilgilidir Hayrı ve şerri insanlığın bilemeyeceği gerçeği burada yatmaktadır

  Türk misafirperverliğinin temel öğesi kendine güvendir Kendine yakın geleni kendine yakın hisseder Ve onun için elinden gelenin en iyisini yapar Türk, insan sevgisi yüksek bir kültürdür Bu nedenle sadece Türk onurunda yabancıya saygı gösterme ölçüsü yüksektir Araplar yabancıyı umursamaz Yahudiler küçük görür, Latinlerse uzak durur

  Ahir zaman entellektüelitesi sosyalite yaratırken insan sevgisinin önemini ön plana çıkarır Zira insanlık kardeşlik bazlı bir varlığa dayanır

  Dede Korkut kadının hasını tarif ederken gelen misafiri hoşlayanı ön plana çıkarmaktadır Demek ki bin yıl önce de kadın ile belirlenen bir misafirperverlik hakimdi Bugün de evimize biri gelecek olsa kadının benimsedikleri hoşlanır genellikle Aile olmayı ve kadınla-erkeğin ortak çevre oluşturmaları tabiî ki önemlidir Ama sosyalite bilinci tarif edilmediği için insan sosyal olmayı da önemsememektedirler

  Netice olarak misafirperverlik insan sevgisi ve kendine güvenin ortak bileşkesi olarak görülebilir

+ Yorum Gönder