+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk kültüründe yada taşı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk kültüründe yada taşı nedir
  türk kültüründe yada taşı nedir kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Türk kültüründe yada taşı nedir

  Türk kültüründe yada taşı nedir hakkında kısa yazı


  Bu hususta Çin kaynaklarında olduğu gibi İslam kaynaklarında(Arap, Fars ve Osmanlı) da bilgi vardır. Arapça İslam kaynaklarında hacerü’l metar, Farsça kaynaklarda seng-i metar (yağmur taşı), seng-i ceda (ceda taşı) diye geçen taşa, muhtelif Türk lehçelerinden Yakutça’ da sata, Altaycada cata, Kıpçak grubu lehçelerinde cay adı verilir. (1) Yağmur taşını, yat diye isimlendiren Kaşgarlı Mahmud, “Bir türlü kamlık(kahinliktir). Belli başlı taşlarla (yada taşı ile) yapılır. Böylelikle yağmur ve kar yağdırılır; rüzgar estirilir. Bu, Türkler arasında tanınmış bir şeydir. Ben bunu Yağma ülkesinde gözümle gördüm. Orada bir yangın olmuştu, mevsim yaz idi; bu suretle kar yağdırılırdı ve Ulu Tanrı’nın izniyle yangın söndürüldü” -

+ Yorum Gönder