+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Yapma Destan ve Doğal Destan Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Yapma Destan ve Doğal Destan Nedir
  Yapma Destan ve Doğal Destan Kavramları

  Benzerlikleri;
  * doğal dilden farklı bir dille oluşurlar
  * olağanüstü nitelikler ve kşiler vardır (mitolojik varlıklar vs)
  * genelikle konuları kahramanlık, savaş, göçtür
  * milletlerin tarihinde derin izler bırakan olaylar üzerinde oluşurlar
  * manzumdurlar
  * devrik cümleler bulunur

  Farklılıkları;

  Yapma destanlarda;


  * söyleyenleri bellidir
  * yakın tarihimizde meydana gelmiş olaylardan ortaya çıkar
  * aşamalardan geçmez

  Doğal destanlarda;

  * söyleyeni belli değildir
  * tarihin bilinmeyen dönemlerinde yaşanan olayları anlatır
  * çeşitli aşamalardan geçer

  Destan
  Destan milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış (savaş, göç, istilâ gibi) tarihî olayların (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa aktarılmış, aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşmuş, süslenmiş, değiştirilmiş manzum söylenceleridir
  Destanlar, Araplar’da “esatir”, Batı’da “myth” olarak adlandırılır Destanlar ikiye ayrılır; Yapay ve Doğal Destanlar

  Yapay Destanlar: Halkı derinden etkileyen ulusal, toplumsal olayları, bir yazarın kurallarınca işlemesinden doğan, kişisel yaratımla oluşturulmuş eserlerdirYazarı belli olan,daha yakın zamanda YAZILAN ve olağanüstü durumlara az yer veren bir destan türü iken,

  Doğal Destanlar: anonim( yazarı belli olmayan),ilkel dönemde yaşanmış olayları konu alan ve SÖZLÜ destan türüdür Destanlar İslamiyet’in kabulünden önceki Türk Edebiyatı kategorisine aittirler

  Toplumu derinden etkileyen, belleğinde iz bırakan savaş, göç, doğal yıkımların dilden dile yayılması, toplumun katkısıyla çeşitlenip boyutlan*masından sonra derlenen oylumlu, halkın ortak malı olan eserlerdir Bir destanın doğal sayılabilmesi için ilkin önemli bir olayın olması gerekir (çekirdek dönemi) Bu olay toplumca zenginleştirilir (gelişme dönemi) Usta biri tarafından yazıya geçirilir (yazıya geçiş dönemi)
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Yazma destanlar, bir şairin toplumu etkilemek için herhangi bir olayı destana benzeterek söylemesi sonucunda oluşan destanlardır.Yazarı belli olan ve daha yakın zamanda yazılan destan türüdür.Dogal destanlar, yazarı belli olmayan ve anonim dönemde yaşanmış olayları konu alan ve sözlü destan türüdür.
+ Yorum Gönder