+ Yorum Gönder
Masal ve Hikaye ve Türk Masalları Forumunda Dilekçe ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Dilekçe ile ilgili bilgi
  Dilekçe hakkında bilmemiz gerekenler..

  Bir dilekte yada şikayette bulunmak veya bilgi vermek amacıyla resmi makamlara sunulan tarihli,imzalı mektuptur.Kişiyi ve kamuyu ilgilendiren bir hakkın sağlanması, bir haksızlığın düzeltilmesi, kaldırılması için gerçek yahut tüzel kişilerce ilgili makamlara yazılan yazılara dilekçe denildiği gibi, istida, arzuhal de denir.

  Dilekçe Yazımında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kurallar

  · Dilekçeler,konularına göre uzun veya kısa olabilir. Konular kısa v öz olarak belirtilir. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez.

  · Dilekçelerde ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılır. Anlatımın yalın ve duru olmasına özen gösterilir. Süslü,yapmacık,laubali bir ifadeden kesinlikle kaçınılmalıdır.

  · Dilekçeler ; çizgisiz,beyaz dosya kağıdına daktiloyla veya dolmakalemle,okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.

  · Dilekçe hangi kuruma veriliyorsa,bu makamın adı başa yazılır. Kurum adının sağ altına kurumun bulunduğu şehir adı yazılır.
  · Konunun kısa bir özeti bu başlığın altına yazılır.

  · Daha sonra konunun belirlendiği metin bölümüne geçilir. Bu bir şikayet dilekçesiyse,şikayet sağlam kanıtlara dayandırılmalıdır. Eğer iş isteme dilekçesiyse, öğrenim durumu,yaş,kısa bir özgeçmiş,kurumca aranan seçkin nitelikler açık seçik belirtilmelidir.

  · Dilekçede bir durum belirtiliyorsa ,son cümle Durumu bilgilerinize saygılarımla sunarım, bir istek belirtiliyorsa Gereğini izinlerinize saygılarımla sunarım şeklinde olmalıdır.

  · Dilekçe bitiminde sağ alt köşeye ad ve soyadı yazılmalı, imzalanmalıdır. Tarih, isim ve imzanın bir satır üstünde olabileceği gibi dilekçenin sağ üst köşesine de konulabilir.


  · Sol alt köşeye açık adres yazılmalıdır.

  Dilekçe, herkesin zaman zaman yazmak zorunda kalabileceği bir mektup türüdür. Dilekçenin ilk bakışta güven verici bir düzen içinde olması gerekir. 2. Ziyaretçi

  dilekçe kimlere yazılmaz ?
 3. Asel
  Bayan Üye
  Dilekçe ile ilgili bilgi

  dilekçe kimlere yazılmaz ?
  Dilekçe, bir isteği bildirmek, bir şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmi veya özel kurumlara/kuruluşlara yazılan resmî yazıdır. her türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasanın teminatı altındadır.

  dilekçe yazarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  1. dilekçe çizgisiz beyaz kağıda (A4) yazılır. teksir kağıdı, çizgili kağıt veya yarım kâğıt kullanılmaz. dilekçe metni genellikle kısa olur. ancak bazı özel durumlarda kâğıdın ön yüzü yeterli olmazsa kağıdın arka yüzüne yazılmaz ikinci bir kağıt kullanılır.

  2. dilekçe bilgisayarla, daktiloyla veya (mavi yada siyah mürekkepli) dolma kalemle yazılır. tükenmez kalemle veya kurşun kalemle dilekçe yazılmaz.

  3. dilekçe metni fazla uzun olmayacağı için yazı, sayfaya bakışım kuralı dikkate alınarak güzel bir kompozisyonla yerleştirilmelidir. (yukarıda kağıdın dörtte biri kadar, sol tarafta en az 3 cm ve sağ tarafta 1 cm boşluk bırakılmalıdır.)

  4. dilekçeye sorunla ilgilenecek kuruma (veya makama) hitapla başlanır. hitaplar kurumun idari yapısına uygun olmalı ve eksiksiz yazılmalıdır: ankara valiliğine, meram kaymakamlığına, kayseri büyük şehir belediyesi başkanlığına, selçuk üniversitesi rektörlüğüne, fen-edebiyat fakültesi dekanlığına, sarayönü meslek yüksek okulu müdürlüğüne gibi.

  dilekçe büyük bir kurumda bir alt birimi ilgilendiriyorsa hitapta bu belirtilebilir:

  T.C.

  MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI

  PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,

  ANKARA

  hitap, satırı ortalayacak şekilde yukarıdaki örnekte olduğu gibi yazılmalıdır. makamın bulunduğu yer adı, büyük harflerle hitabın altına sağ tarafa yazılır. kurum ve kuruluş adlarına getirilen eklerin kesme işaretiyle ayrılmadığına ve hitaptan sonra virgül kullanıldığına dikkat ediniz.

  5. hitaptan sonra paragraftan itibaren dilekçenin metnine geçilir. kısa bir tanıtımdan sonra dilek (istek, sorun veya durum) yazılır. dilekçede ciddî, resmî ve saygılı bir üslûp kullanılır. yapılması istenen, talep edilen her neyse, en kısa şekilde fakat tam olarak açıkça ifade edilir. gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmez.

  isteğin yasalara uygun olmasına dikkat edilir.

  dilekçe metni (durumu bilgilerinize arz ederim, gereğini arz ederim, tensiplerinize arz ederimgibi) arz cümlesiyle tamamlanır. üst makama arz, ast makamdan rica edilir. bu sebeple üst makamdan bir istekte bulunurken rica ederim denmez.

  6. dilekçe metni tamamlandıktan sonra sağ tarafa (veya sağ üst köşeye) tarih atılır. tarihin altına dilekçeyi verenin adı soyadı yazılır ve imzalanır. bir dilekçede sadece bir kişinin imzası olacağı, imzasız dilekçelerin geçersiz olduğu ve imzanın okunabilecek nitelikte olması gerektiği unutulmamalıdır.

  7. dilekçe imzalandıktan sonra sol tarafa açık adres yazılır. dilekçeyle birlikte verilen ekler varsa bunlar adresi yazdıktan sonra ekler başlığı altında numara verilerek sıralanır. evrakın kaybolmaması için (varsa) ekler mutlaka belirtilmelidir.

  yukarıda sıralanan niteliklere uymayan dilekçelerin işleme konulmayabileceğini unutmayınız.

  dilekçenin hangi makamda olduğunu takip edebilmek için ilgili kurumca dilekçeye verilen kayıt numarası (gelen evrak defterindeki sıra numarası) alınmalıdır.

  posta yoluyla ilgili kurumlara gönderilecek dilekçeler en azından taahhütlü posta ile yollanmalıdır.
+ Yorum Gönder


dilekçe hakkında bilgi,  dilekçe ile ilgili bilgiler,  dilekçe ile ilgili bilgi,  dilekçe hakkında bilgiler,  dilekçe hakkında kısa bilgi,  dilekçe ile ilgili kompozisyon