+ Yorum Gönder
Masal ve Hikaye ve Türk Masalları Forumunda Çalışkanlık Ile Ilgili Masal Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çalışkanlık Ile Ilgili Masal Örneği
  Çalışkanlık ile ilgili masal Örneği kısaca 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Çalışkanlıkla ilgili hikaye

  Padişahlardan biri; çok çalışkan, çok faal başvezirini hakkında çokça yayılan dedikodular yüzünden azletti. Emeklerine karşılık olarak da emir verdi:
  - Ülkeye için çok hayırlı işler yapmışlığın vardır. Şöyle güzel, toprağı bereketli ve kalkınmış bir köy beğen; orayı sana vereyim. Ailenle, akrabalarınla beraber orada yaşarsın.
  Vezir:
  - Hünkarım, kerem buyurdunuz, lütfettiniz! Ancak izniniz olursa ben kalkınmış bir köy değil, virane bir köy isterim. Orada hem oturayım, hem de orayı imar edip düzenini kurayım.
  Diye ricada bulundu Padişah vezirin isteğini kabul etti ve adamlarına, eski başvezirin oturması için virane bir köy bulunmasını emretti.
  Hükümdarın adamları ülkeyi en ücra yerlerine kadar dolaştılar fakat başvezirin istediği gibi imara muhtaç bir yer bulamadılar. Bunu da gelip hükümdara haber verdiler. Padişah eski başvezirini tekrar huzuruna çağırttı:
  - Ülkede istediğin gibi virane bir yer yokmuş. Ne yapacağız şimdi?
  Eski başvezir:
  - Efendimiz, ben ülkenizde virane bir yer olmadığını zaten biliyordum. Çünkü; ben uyku ve istirahatımı terketmek, gecemi gündüzüme katmak pahasına ülkenin her yanını bizzat imar ettirdim. Amacım bunu sizin de öğrenmenizdi. Ayrıca uyarmak istedim ki; benim yerime atayacağınız başvezir, ülkenizin bugünkü durumunu daha ileriye götürmese bile geriletmesin.
  Eski başvezirin açıklamasından sonra büyük bir hata yaptığını anlayan padişah; azlettiği başveziri hemen tekrar eski görevine atadı.
+ Yorum Gönder


çalışkanlık ile ilgili hikaye,  çalışkanlıkla ilgili masallar,  çalışkanlıkla ilgili hikayeler,  çalışkanlık ile ilgili kısa hikaye