+ Yorum Gönder
El Sanatları Arşivi ve Türk Sanatı Forumunda Leff ü Neşr Sanatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Leff ü Neşr Sanatı
  Leff ü Neşr Sanatı

  Bir dizede geçen en az iki sözcükle ilgili niteliklerin, alt dizede sıralanmasıdır.

  Bir diğer tanım ise:

  Çoğunlukla bir beyit içinde, ilk dizede birkaç şeyi andıktan sonra, ikinci dizede bunlarla ilgili benzerlik ve zıtlıkları belirtmeye leff ü neşr denir.
  Bu sanat düzyazıda da görülebilir.
  Teşbih ve istiare ile yakından ilgili olan bu söz sanatı, ilk dizede söylenenlerin ikinci dizede düzenli ya da düzensiz açıklanışına göre ikiye ayrılır:

  a) Düzenli Leff ü Neşr:

  Birinci dizede söylenenlerin karşılıklarını ikinci dizede aynı sırayla açıklamadır.

  Elimde kitaplar dolusu karanfil tutarken
  Gözlerim okuyor kırmızı çiçek misali yaşlarını
  Bu şiirde, “kitap” sözcüğü ile “‘okumak”, “karanfil” sözcüğü ile “çiçek” Leff ü Neşr Sanatı (söz simetrisi) oluşturmuştur.

  Hakir olduvsa millet, şanına noksan gelir sanma
  Yere düşmekle cevher, sakıt olmaz kadr ü kıymetten
  (Ziya Paşa)
  Sen bana en sâdık bir arkadaştın
  Gönlümde ateştin, gözümde yaştın
  Ne diye tutuştun, ne diye taştın
  Beni kıskandırıp durmalı miydin?
  (Tavlusunlu Hicrani)

  İşte gördüğünüz üzere, savaş ve barışa işaret olarak, bir elimizde kan dökücü mızrak, bir elimizde de zeytin dalı var; İkisinden birini seçerek kabul buyurunuz.
  (Kâmil Paşa)

  b) Düzensiz leff ü neşr:
  Birinci dizede söylenenlerin karşılıklarını ikinci dizede ya ters yönden ya da karışık olarak belirtmedir.

  Deli eder insanı bu deniz, bu gökyüzü
  Göz kırpar yıldızlar, türküler söyler balıklar
  (Cahit Öztürk)
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Benzerlik ve karşılıkları verme sanatı olan Leff ü Neşr genellikle bir beyit içinde birinci dizede en az iki şeyi söyleyip ikinci dizede bu yöntemi kullanmaktadır. Ayrıca bir diğer ismi söz sanatı olarak bilinmektedir.
+ Yorum Gönder