+ Yorum Gönder
El Sanatları Arşivi ve Türk Sanatı Forumunda Mitolojiyi mitolojik ögeleri ve ögelerin oluşma nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mitolojiyi mitolojik ögeleri ve ögelerin oluşma nedenleri nelerdir
  kısaca mitolojiyi mitolojik ögeleri ve ögelerin oluşma nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Mitolojiyi Mitolojik Ögeleri Ve Ögelerin Oluşma Nedenleri

  Bir ulusun yaşamında derin izler bırakan doğal olaylar, savaşlar vb. halk arasında anlatıla anlatıla mitolojik özellikler kazanmıştır. Bu tür olaylar da destanları ortaya çıkarmıştır. Destanlarda mitolojik öğeler vardır. Destanlar döneminde Türkler arasında “kadın, at, bozkurt, ışık, ağaç, aksakallı ihtiyar” gibi motiflerin öne çıktığını görüyoruz. Bunlar Türklerin yaşamlarında egemen olan motiflerdir ve Türkler bu motiflere yaşamlarında ayrı bir değer ve anlam vermişlerdir, Örneğin , yol göstericidir, tanrıdır, Türk ulusunun anasıdır, Ergenekon, Türeyiş ve Bozkurt destanlarında bu görülmektedir. Destanlarda sürekli işlenen bu motifler zamanla mitolojik unsurlara dönüşmüştür.

+ Yorum Gönder