+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Yoklama kaçağı ve bakaya nedir? Ne işlemler yapılır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Yoklama kaçağı ve bakaya nedir? Ne işlemler yapılır?
  Yoklama kaçağı ve bakaya nedir? Ne işlemler yapılır?

  Yoklama kaçağı ve bakaya işlemler hakkında bilgi


  YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA NEDİR? NE İŞLEMLER YAPILIR?

  a. Yoklama kaçağı

  Yedek subay olma hakkını veren en az dört yıl süreli fakülte, akademi ve yüksek okulları bitirenlerden, birlikte işleme tabî oldukları doğumların son yoklama bitim tarihi olan 31 EKİM tarihine kadar yurt içinde askerlik şubelerine veya yurt dışında T.C. Konsolosluklarına başvurarak sağlık muayenelerini yaptırmayanlar yoklama kaçağı suçunu işlemiş olurlar.

  b. Yoklama kaçağı suçunu işleyenlerden;

  (1) 01 KASIM-20 ŞUBAT tarihleri arasında askerlik kararı aldıranlar, tebligat durumlarına göre idarî para cezası ile cezalandırılırlar.

  (2) 21 ŞUBAT tarihinden sonra karar aldıranlar ise, yine tebligat durumlarına göre yazılı ifadeleri alınarak cumhuriyet savcılığına verilirler.

  (3) Bunların sevk tarihlerine kadar mahkemesi sonuçlanmasa dahi, emsali grupları ile birlikte sevke tâbi oldukları celp döneminde sevkleri yapılır.

  (4) Sevklerinden önce mahkemesi sonuçlananlardan; haklarında KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI veya BERAAT kararı verilenler, bir yıldan az hapis cezası alanlar ile hapis cezası süresi ne olursa olsun bu cezaları paraya çevrilenler, emsalleri ile sevk edilirler.

  (5) Askerî mahkemelerce bir yıldan fazla hapis cezası verilenler yedek subay olma hakkını kaybederler.

  c. 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 63 üncü maddesinde; kabul edilecek bir özrü olmadan işleme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi yollanmış bulunan yoklama kaçaklarının hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.

  ç. Bakaya

  Grup numarası itibarıyla veya sevk tehiri süresi sona erdiğinden sevke tâbi olanlardan, kanunî bir mazereti olmaksızın çağrıldıkları celpte sevke katılmayanlara bakaya denir.

  d. Bakaya suçunu işleyenlerin;

  (1) Sevkten sonra yazılı ifadeleri alınarak mazeretleri tespit edilir, suç dosyaları yerli askerlik şubesi tarafından, bölgesindeki yetkili askerî savcılığa gönderilir.

  (2) Bakaya kalan yedek subay aday adayları, ifadeleri alınsın veya alınmasın soruşturma veya yargılamaları başlasın ya da başlamasın, bakaya kaldıkları celp dönemini takip eden ilk celpte tekrar sevke tâbi tutulurlar.

  (3) Suç dosyası cumhuriyet savcılığa gönderilenlerden, savcılıkça yargılanmasına gerek görülmeyerek “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” veya yapılan yargılama sonucunda “Beraat” kararı verilenler, herhangi bir hak kaybına uğramazlar.

  e. 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 63 üncü maddesinde; yine bakayalarında yoklama kaçakları gibi hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.
 2. Acil

  Yoklama kaçağı ve bakaya nedir? Ne işlemler yapılır? isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder