+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Özel Güvenlik Eğitim Kurumları İçin Faaliyet İzin Belgesi Alma Süreci Rehberi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Özel Güvenlik Eğitim Kurumları İçin Faaliyet İzin Belgesi Alma Süreci Rehberi
  Özel Güvenlik Eğitim Kurumları İçin Faaliyet İzin Belgesi Alma Süreci Rehberi

  Özel Güvenlik Eğitim Kurumları İçin Faaliyet İzin Belgesi Hakkında Genel Bilgi

  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14’üncü maddesi “Özel Güvenlik Eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir.” hükmü ile Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin, Özel Güvenlik Eğitimi ve İzni başlıklı 31’inci maddesi gereğince, Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet izin Belgesi için Bakanlığa yapılacak başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgelerden birer suret hazırlanır.  1-Müracaat dilekçesi,

  2-Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesi,

  3-Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,

  4-Şirketler için Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek,

  5-Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,

  6-Uzman eğiticilerin diploma ve TC kimlik numaraları, ilgili dersi vermeye yeterli olduğunu gösterir sertifikalar,
  (Kamu kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlardan derslere girmek için aldıkları makam oluru)

  7-Eğitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi

  8-Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası
  (Genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge)

  9- Kurucu ve yöneticilerin imza sirküleri veya imza beyanı,

  10-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

  11-Binanın yangın deprem sigortası (DASK),

  12-Kurucu ve yöneticilerin TC kimlik numaraları,

  13-Adli sicil kaydı,
  (Adalet Bakanlığı adli sicil projesi faaliyete geçinceye kadar)
 2. Acil

  Özel Güvenlik Eğitim Kurumları İçin Faaliyet İzin Belgesi Alma Süreci Rehberi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder