+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Hava Harp Okulu Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Hava Harp Okulu Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için
  Hava Harp Okulu Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için

  Hava Harp Okulu Başvuru koşulları Hakkında Bilgi


  Hava Harp Okulu Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için aynıdır.

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak.

  Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak.

  TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan, Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak.

  Başvurunun yapıldığı yıl Öğrenci Seçme Sınavı’na (ÖSS) katılmış ve tespit edilmiş HHO baraj puanını almış olmak.

  Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden:

  11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler),

  11058 Fen Lisesi,

  11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler),

  11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler),

  11066 Özel Fen Lisesi,

  11025 Özel Lise,

  11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise,

  30028 Lise Programı,

  30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı),

  50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,

  50019 Öğretmen Lisesi,
  Fen Bilimleri alanından mezun olmak.

  Hazırlık sınıfı okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20 (1989 ve sonrası doğumlu), diğer liselerden mezun olanlar için en fazla 19 (1990 ve sonrası doğumlu) yaşında olmak. (Yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.)

  Başvurunun yapıldığı yılda mezun olacak durumda olmak (Not ortalaması, Öğretmenler Kurulu Kararı, Not Yükseltme sınavı v.b. ile geçenler başvuruda bulunamaz.) veya dönemine bakılmaksızın bir önceki yıl mezun olmak.

  Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından, belirlenecek HHO baraj puanının %90’ını alanlar, seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve %5 kontenjanına giren adaylar Harp Okulu’na girmeye hak kazanacaktır.

  Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin ;

  Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

  Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

  Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,

  Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

  Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

  Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak.

  Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek. (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek.)

  Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

  "Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik'te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

  Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.

  Hava Harp Okulu öğrencilerinin tümü, pilot adayı yetiştirilmek üzere okula alınmaktadırlar. Bu nedenle seçim aşamaları, Pilot Adayı Seçimi' ne göre düzenlenmiştir.

  Seçim aşamalarına katılacak adayların, aday kimlik kartlarında belirtilen gün ve saatte HAVA HARP OKULU' nda hazır bulunması gereklidir. Adayın seçim aşamalarına katılmak için gerekli belgeri eksiksiz yanında bulundurması gerekmektedir.

  Gerekli belgeler

  Seçim aşamaları

  GEREKLİ BELGELER

  Başvurunuzu yaptıktan sonra, seçim aşamalarına katılmak üzere okula davet edildiğinizde, Hava Harp Okulu tarafındansize gönderilen formlar ile birlikte getireceğiniz diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  Temin edeceğiniz belgeler:

  Nüfus Hüviyet Cüzdanı' nın aslı,

  Nüfus Müdürlükleri' nden alınan " Vukuatlı Nüfus Cüzdan Sureti ",

  Okul bitirme diploması ya da okul tarafından onaylanmış fotoğraflı diploma sureti ya da lise mezuniyet kolunu ve mezuniyet derecesini belirtir, Okul Müdürlüğü' nden onaylı "Geçti Belgesi",

  Mahali Cumhuriyet Savcılığı' ndan alınan "İyi Hal Kağıdı"(sabıka kaydı),

  Resmi Kurumdan onaylı kan grubunu belirten belge,

  Başvuru yılı içinde çekilmiş 12 adet vesikalık fotoğraf,,

  Eğer varsa, mülakat sırasında göstermek üzere THK, TÜBİTAK, ortaöğretim ve sporla ilgili başarı belgeleriniz.
 2. Acil

  Hava Harp Okulu Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


hava harp okulu bayan mülakatları