+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları
  Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları

  Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu


  HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNDA EĞİTİMİN AMACI

  Disiplin kurallarını benimsemiş, Yurt sevgisi bilinci kazanmış, Sorumluluk duygusu ve havacılık ruhu gelişmiş ,Mesleğini seven ve görevini yapan ,Eğitimli, temel değerlere sahip muvazzaf ve sözleşmeli astsubaylar yetiştirmektir.

  LİDER EĞİTİMİ LİDER EĞİTİMİNİN AMACI;

  KItalarin ihtiyaç duyduğu nitelik ve yeteneklere sahip, topluma her alanda önderlik yapacak astsubay yetiştirilmesi maksadıyla öğrencilerin bireysel eğitimini tamamlamak, gelişen eğitim-öğretim sistemleri hakkında bilgi sahibi kılmak. bu kapsamda; personele bilgiye dayalı bizzat yaparak öğrenme, öğrendiklerini süratli ve doğru bir şekilde uygulamaya dönüştürme yeteneği kazandırılmaktadır.

  ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ TEŞKİLATLARI:

  Lider eğitimi proğramı doğrultusunda, her öğrenci yürütülen faaliyete dahil edilmekte ve bu amaçla; sorumluluk almayı ,emir komuta etmeyi, ekip çalışması yapmayı öngören uygulamalar yapılmaktadır. Öğrenci komuta teşkilatı;

  Öğrenci Komuta Teşkilatı, Onur Teşkilatı, Eğitsel Kol Teşkilatı

  İNTİBAK EĞİTİMİ

  Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Sivil Kaynaktan Yeni Katılan Öğrenci Adaylarına;

  Okulu tanıtmak ve intibaklarını sağlamak, Askeri örf ve adetleri öğretmek,

  Başlangıç eviyesinde verilen eğitim ile sabır, fedakarlık, dayanıklılık ve meslek sevgisi temelini oluşturarak sivil yaşamdan askeri yaşama geçişi sağlamaktır.

  YIL İÇİ ASKERİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

  Astsubay meslek yüksek okulunda akademik yil içinde;

  Askeri bilgi ve beceri ,Lider anlayişi ,Disiplin anlayişi ve ruhu,Askeri derslerin uygulanmasi amaciyla, haftada bir gün öğleden sonra uygulanan eğitimdir.

  Yanaşik düzen eğitimi ,Mekanik nişancili ,Muharebe eğitimi ,SBE

  Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve Yönetmeliği’ndeki amaç ve ilkelere uygun olarak Hv.Astsb.MYO’nda muvazzaf astsubay olacak astsubay adaylarına Ön Lisans eğitiminde aşağıdaki nitelikler kazandırılır.

  a. Astsubay Nitelikleri :

  Askeri ve genel kültüre sahip, Yönetim ve liderlik faaliyetlerini bilen, Teknik bilgi, beceri ve uygulama yeterliğine sahip, Askeri yazışma usullerini bilen ve uygulayan, Askeri terbiye ve görgü kurallarını bilen ve uygulayan, Atatürkçü düşünce sistemini bilen, kavrayan ve özümseyen, Milli birlik ve beraberlik kavramı ile vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne inanmış, Hukuka saygılı, temel hukuk kurallarını bilen, Kendine güvenen, cesur ve soğukkanlı,İnisiyatif sahibi, sorumluluk duygusu gelişmiş, Düzenli olmayı ve çalışmayı alışkanlık edinmiş, Araştırmacı ve mükemmeli arayan, Üstün karakter özelliklerine sahip, dürüst, adil ve fedakar, Örf ve adetlerine bağlı,İradeli ve gerçekçi, Askerliği seven ve Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden, Sadakat duygusu gelişmiş, disiplinli ve itaatkar, Birlik ruhu, uyumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, sır saklayabilen, Bedensel ve ruhsal varlığını ülke savunmasına adamış, Dayanıklı, kuvvetli, atılgan ve çevik, Sportmen ve spor yapmayı alışkanlık edinmiş, Hareketleri koordineli ve el becerisine sahip,Temel sağlık ve ilk yardım kurallarını uygulayan.

  b. Havacı Astsubay Nitelikleri :

  Havacı olmaktan gurur duyan; mesleğini benimsemiş, Askeri havacılığın ülke savunmasındaki önemini kavramış, Havacılık tarihini bilen ve havacılığa ilişkin gelişmeleri izleyen, Uçuş ve yer emniyet kurallarına ilişkin temel bilgiye sahip.

  c. Akademik Nitelikler :

  Öğrenim gördüğü programın gerektirdiği bilimsel yeterlik ve uygulama becerisine sahip, Günümüz ve geleceğin Hava Kuvvetlerinin çeşitli sınıf ve branşlarına yönelik teknik alt yapıya sahip,

  Ulusal ve uluslararası boyutta ekonomik, siyasi, sosyal, askeri olay ve olguları neden sonuç ilişkisine dayandırarak değerlendirebilecek bilgi birikimine sahip, Okumayı seven, okuma alışkanlığı kazanmış,

  Bir düşünceyi yazılı ve sözlü olarak açıkça ifade edebilen, Karar verme ve değerlendirme konularına sistematik olarak yaklaşan,

  Olay ve olguları analitik yöntemlerle analiz eden, sonuçlandıran ve yorumlayan, Gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen,

  Sistemleri etkin ve emniyetli bir şekilde kullanabilme becerisi gelişmiş, Bilgisayar sistemlerini ve uygulamalarını bilen, kavrayan ve bilgisayarı etkinlikle kullanan,

  Meslek ve sınıfları ile ilgili yayınları izleyecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip. (ECL’den en az 70 not alacak seviyede olmak.)
 2. Acil

  Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Başvuru Şartları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder