+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Kara Harp Okulu ve Başvuru Şartları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Kara Harp Okulu ve Başvuru Şartları
  Kara Harp Okulu ve Başvuru Şartları

  Kara Harp Okulu ve Başvuru Şartları Hakkında Bilgi

  KARA HARP OKULU

  Kara Harp Okulu Ankara ilinde olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren yatılı bir askeri yüksek öğrenim kurumudur.

  4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan Kara Harp Okulu, Sistem Mühendisliği bilim dalının;İşletme, Endüstri, Makine, inşaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarında 4 yıl lisans düzeyinde eğitim veren Kara Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına Jandarma Sınıfında, erkek-bayan subay yetiştiren parasız yatılı bir eğitim kurumudur. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim ve öğretim ) devlet tarafından karşılanmaktadır.

  Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim-öğretim görmüş olduğu ilgili programın lisans diploması ile birlikte Teğmen olarak mezun edilmekte ve Sınıfı Okulu eğitimi sonrasında kura ile atamaları yapılmaktadır. Kara Harp Okulu mezunu subaylara; sağlık, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkanla birlikte yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapma imkanı da sağlanmaktadır.

  Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceğini bir subay ve bir lider olarak çizmek isteyen gençlerimizi Kara Harp Okuluna bekliyoruz.

  Başvurularınız için Başvuru Adresi :

  Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar / Ankara

  Sınav Merkezi : Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar / Ankara

  Başvuru Formlarını: Askerlik şubesi Başkanlıkları, MEB, Okul Müdürlükleri ve
  http://www.kkk.tsk.mil.tr

  Internet adresinden temin edebilirsiniz. NOT: 2009 Yılı öğrenci alımının yapılıp yapılmayacağı yıl içerisinde ilan edilecektir.

  ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR
  1. 2009 yılı Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılmış ve tespit edilecek ÖSS SAY-2 puanı almış olmak,

  2. Aşağıda belirtilen okul türlerinden birinin fen bilimleri alanından mezun olmak:
  a. 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler),
  b. 11058 Fen Lisesi,
  c. 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
  ç. 11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
  d. 11066 Özel Fen Lisesi,
  e. 11025 Özel Lise,
  f. 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise,
  g. 30028 Çok Programlı Liselerin, Lise Programı,
  ğ. 30077 Çok Programlı Liselerin, Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı),
  h. 50027 Anadolu Öğretmen Liseleri.

  3. Haziran 2009 döneminde (Not ortalaması, öğretmenler kurulu kararı, not yükseltme sınavı vb. ile geçenler hariç) mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2007 ve 2008 yılı mezunu olmak,

  4. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış ve sivil okullardan çıkarılmamış olmak.

  ÖZEL KOŞULLAR
  1. İlgili mevzuat gereği yüklenme ve kefalet senetleri düzenlemek.

  2. İntibak eğitiminde başarılı olmak.

  3. Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.


  SOSYAL DURUM, AHLAK VE KARAKTER İLE İLGİLİ KOŞULLAR
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  2. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
  a. Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

  b. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

  c. Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,

  ç. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarının birinden mahkumiyetinin bulunmaması,

  d. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması,

  3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

  4. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

  5. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek.

  SAĞLIK İLE İLGİLİ KOŞULLAR

  1. T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak ve bu durumunu 2’nci seçim aşamalarında başarılı olduktan sonra sevk edilecekleri asker hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek.

  2. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak),

  3. Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak).
 2. Acil

  Kara Harp Okulu ve Başvuru Şartları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder