+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Uzman Erbaşın, kamuda görev almasına yönelik dilekçe örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Uzman Erbaşın, kamuda görev almasına yönelik dilekçe örneği
  Uzman Erbaşın, kamuda görev almasına yönelik dilekçe

  Uzman Erbaşın, kamuda görev almasına yönelik dilekçe örneği


  ………. BAKANLIĞINA
  …….……GENEL MÜDÜRLÜGÜNE
  ……….…BAŞKANLIĞINA
  ……….…MÜSTEŞARLIGINA
  …….……BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
  3229 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi uzman erbaş olarak çalışmakta iken işimden kendi isteğimle istifa ederek ayrıldım.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92 inci maddesinin son fıkrasında "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

  Diğer taraftan, 6.6.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin 2000/2 No'lu Tebliğde; "3269 sayılı Kanuna göre Uzman Erbaş kadrolarında istihdam edilmeleri sebebiyle 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi de dikkate alınarak azami adaylık süresi kadar çalışmış ve kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olmak kaydıyla Uzman Erbaşların, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen sürelere tabi olmaksızın yürürlükteki Başbakanlık genelgeleri çerçevesinde açıktan atama izni alınması suretiyle aynı Kanunun 92 nci maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır." denilmektedir.

  Uzman erbaş olarak çalıştığım süre iki yılı aşkın olup ayrıca kendi isteğimle uzman erbaşlıktan ayrıldım. Bu çerçevede, Kurumunuzda mevcut boş memur kadro unvanlarından durumuma uygun olanına 657 sayılı Kanunun 92 maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca atanmak istiyorum.

  Saygılarımla Gereğini arz ederim.


  İmza
  Adı / soyadı


  EKLER:
  Ek 1- Hizmet Belgesi fotokopisi
  Ek 2- İstifaya ilişkin belge fotokopisi

  ADRES:

  ----------------------
  ---------------------
  -----------------
 2. Acil

  Uzman Erbaşın, kamuda görev almasına yönelik dilekçe örneği isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


uzman erbaşlıktan memurluğa geçiş dilekçesi,  uzman çavuşluktan memurluğa geçiş dilekçesi,  uzmanlıktan memurluğa geçiş dilekçe örneği,  uzman erbaşların memurluğa geçiş dilekçesi,  uzman erbaşlıktan memurluğa geçiş dilekçesi örneği,  uzman erbaş memurluk dilekçesi