+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Polis Okulu Ve Askerlik Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Polis Okulu Ve Askerlik Hakkında Bilgi
  Polis Okulu ve Askerlik Hakkında Bilgi kısaca 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Polis Meslek Yüksek Okulu Hakkında Bilgi

  POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
  • Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan Yükseköğretime
  • Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve
  • YGS-6 ) en az (300.000) puan almış olmak,
  • Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci
  • Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş
  • sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış
  • olmak,
  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
  • geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2011) 18 yaşını
  • tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak,
  • askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre,
  • bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1988 – 01 Ekim 1993
  • tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1986-01 Ekim 1993
  • tarihleri arasında doğmuş olmak)
  • Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi,
  • 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
  • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
  • (EK-1)
  • Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş
  • yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel
  • ahlaka aykırı oyun temsil, film, videobant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi
  • ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucuveya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor
  • olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
  • giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış
  • veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri
  • bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl
  • veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
  • Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
  • Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti
  • bulunmamak,
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
  • Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile
  • neticelenmemiş olmak,
  • ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,
  • Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti
  • kollarına üye bulunmamak,
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
  • olmamak,
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • Askerlikle ilişiği bulunmamak,
  • Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek
  • Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.  Askerlik hakkında bilgiler

  Askerlik hizmeti, herhangi bir ülkede belirli bir yaşa gelen vatandaşların, zorunlu olarak, belirli bir süre orduda görev yapması veya anlaşmalı oldukları bir süre boyunca meslek olarak icra etmesi. Ayrıca askerlik veya vatanî görev olarak da bilinir.

  Tarihçe

  Ordular, mesleği askerlik olan kişilerin dışında, ya belirli bir süre için zorunlu askerlik hizmetine alınan yetişkin kişilerden ya da gönüllülerden oluşur. Bir tür zorunlu askerlik hizmeti Antik Mısır'da da uygulanırdı. Napolyon Savaşları sırasında Fransa'da, bütün sağlıklı erkekleri askere alındı. Daha sonra Prusya, erkekleri askerlik eğitimi için bir süre askere çağırmaya başladı. Böylece, az sayıda askerden oluşan asıl ordu, savaş zamanında hizmet etmeye hazır, eğitim görmüş yedek askerlerin katılmasıyla büyüyordu.
  Amerikan İç Savaşı'nda (1861-65) Güney ve Kuzey, zorunlu askerlik usulüne başvurdular. Ama, 19. yüzyıl boyunca ABD'de ve İngiltere'de barış zamanında zorunlu askerlik uygulanmadı. I. Dünya Savaşı'nda, İngiliz ordusu düzenli askerlerden ve gönüllülerden oluşuyordu. 1930'larda ABD ve İngiltere, oldukça küçük düzenli ordularla yetindiler. Almanya ve Japonya ise, zorunlu askere alma usulü uyguladılar ve büyük ordular kurdular. 1939'da İngiltere zorunlu askere almayı yeniden uygulamaya başladı.
  II. Dünya Savaşı, hemen bütün ülkelerin orduya bakışlarını değiştirdi. Çoğunlukla iki yıllık bir süre için gençler askere alınarak güçlü ordular kuruldu. İngiltere'de zorunlu askerlik 1960'a değin sürdü. Günümüzde İngiltere'nin kara, hava ve deniz kuvvetleri gönüllülerden oluşmaktadır. ABD zorunlu askere almayı Vietnam Savaşı nedeniyle sürdürdü ve bu uygulamaya ancak 1973'te son verebildi.
+ Yorum Gönder