+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Adliye Nezareti Nedir-Tarihi sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Adliye Nezareti Nedir-Tarihi sözlük
  Adliye Nezareti Nedir-Tarihi sözlük

  Adliye Nezareti Nedir-Tarihi sözlük anlamı  Adliye Nezareti Osmanlı İmparatorluğu'nda XIX. yüzyılda kurulan Adliye teşkilatının bağlı olduğu makam. Avrupa usulüne göre kurulmuştur. Önce 1837'de Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye meydana getirildi. 1868'de bu teşkilatın yerine Şura-yı Devlet ve Divan-ı Ahkam-ı Adliye adlarıyla iki ayrı teşkilat kuruldu. Bir müddet sonra Divan-ı Ahkam-ı Adliye kaldırılarak yerine 1878'de Adliye Nezaretia teşkil edildi.
  Müslüman olmayan azınlıkların mezhep işleri o zamana kadar "Hariciye Nezareti" tarafından yürütülürken, 1880'de "Adliye Nezareti" tarafından yürütülmeye başlandı. 1881'de çıkarılan bir nizamname ile nezaretin adı Adliye ve Mezahib Nezareti" olarak değiştirildi. Bu nezaret 1880'den itibaren Ceride-i Mehakim" adlı haftalık ve 1909'dan itibaren de Ceride-i Adliye adlı on beş günlük iki dergi çıkarmıştır.
  Adliye Nazırları:
  1-Ahmed Cevdet Paşa (1868, 1875-1876, 1876-1877, 1879-1883, 1886-1890)
  2-Mustafa Fazıl Paşa (1868-1870, 1871-1872)
  3-İbrahim Edhem Paşa (1870-1871)
  4-Şirvanizade M.Rüşdü Paşa (1871)
  5-Mütercim M. Rüşdü Paşa (1871)
  6-Yusuf Kamil Paşa(1872)
  7-M.Esad Safvet Paşa (1872-1873, 1876, 1877, 1878)
  8-Mehmed Hurşid Paşa (1873-1874, 1878)
  9-Mehmet Akif Paşa (1874-1875)
  10-Ahmed Arifi Paşa (1875-1876)
  11-Halil Şerif Paşa (1876)
  12-Asım Mehmed Paşa (1877)
  13-Mahmud Celaleddin Paşa (1878)
  14-Mehmed Said Paşa (1878-1879)
  15-Hasan Fehmi Paşa (1883-1885, 1908-1909)
  16-M.Server Paşa (1885-1886)
  17-Hüseyin Rıza Paşa (1890-1895)
  18-Abdurrahman Nureddin Paşa (1895-1908)
  19-Manyasizade Refik Bey (1908-1909)
  20-Mustafa Nazım Paşa (1909)
  21-M.Necmeddin Molla (Kocataş) (1909-1911)
  22-Mustafa Hayri Efendi (1911, 1918)
  23-Memduh Paşa (1911-1912)
  24-Hüseyin Hilmi Paşa (1912)
  25-Samipaşazade Halim Bey (1912, 1915, 1918)
  26-Arif Hikmet Paşa (1912-1913, 1919-1921)
  27-İbrahim Hayrullah Bey (1913-1915)
  28-Ali Haydar Molla (Arsebük) (1918-1919)
  29-Üryanizade Cemil Molla (1919)
  30-Sıtkı Bey (1919)
  31-Vasfi Efendi (1919-1920)
  32-Mustafa Sıtkı Efendi (1920)
  33-Hüseyin Kazım Bey (1920, 1921)
  34-Mahmud Celaleddin Bey (1920)
  35-Ali Rüşdü Efendi (1920)
  36-Rumbeyoğlu Fahreddin Bey (1920)
  37- Mustafa Nuri Bey (1922)
 2. Ezlem
  Üye

  Adli nezareti adından anlaşılacağı gibi adli olaylara bakan birim idi.Hatta gayri müslüm azınlıkların işlerine de bakardı.Avrupadaki sisteme uygun hale getirilmeye çalışılan bir kurumdur.
+ Yorum Gönder