+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Altı Bölük Halkı Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Altı Bölük Halkı Nedir- Tarihi Sözlük
  Altı Bölük Halkı Nedir- Tarihi Sözlük

  Altı Bölük Halkı ilgili özet  Yeniçeri askerinin süvari kısmını meydana getiren ve Ebna-yı Sipahiyan unvanını alan altı bölüğe verilen addır.
  Bu altı bölük mensuplarına altı bölüm neferatı da denilirdi. Altı bölük sipah, silahdar, ulufeciyan-ı yemin, ulufeciyan-ı yesar, gureba-yı yemin ve gureba-yı yesar bölüklerinden meydana gelmekteydi.
  Uzun bir süre yalnız ismen devam ettirilen altı bölük Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla (1826), lağvedildi.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Altı Bölük Halkı ne demek kısaca
  Kapıkulu Ocağı’mn atlı kısımlarının adı.
  Bunlar Sipahi, Silâhtar , Sağ Garipler , Sol Garipler, Sağ Ulûfeciler ve Sol Ulûfeciler’e verilen addır. Bunların ağalarına yani komutanlarına da Altı Bölük Ağası denirdi


+ Yorum Gönder