+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Arpalık Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Arpalık Nedir- Tarihi Sözlük
  Arpalık Nedir- Tarihi Sözlük

  Arpalık Nedir- Tarihi Sözlük anlamı
  Arpalık

  Osmanlı Devleti'nde memurlara bir çeşit ek ödenek ve azil, yahut emekli edilen mülki ve ilmi memurlara mazuliyet ve emeklilik maaşı hakkında kullanılan bir tabirdir.
  Arpalık, zeamet ve tımar gibi kayda tabi olmayıp muhtelif kişilere verilebilirdi. Mesela sadaretten azil veya emekli edilen vezirlere, harpte yararlılık gösterenlere, eşkıya takibine memur edilenlere ve buna benzer hizmetlerde görev yapanlara bir veya çeşitli "sancak" arpalık olarak verilirdi.
  Arpalık, ilim adamlarına yılda en çok 70.000 akçe, Yeniçeri Ağası'na 58.000 akçe, saray mensuplarına ise 19.999 akçe olarak tesbit edilirdi. Bu usul birçok yolsuzluklara yol açması üzerine XVIII. yüzyılda kaldırıl
 2. Ezlem
  Üye

  Arpalık Osmanlı devletinde ikramiye yada tazminatlara verilen bir isimdir.Günümüzde ise farklı anlamlarda kullanılmaktadır.Daha çok haksız şekilde verilen rüşvet gibi anlaşılmaktadır.
+ Yorum Gönder


arpalık ne demek,  arpalık nedir,  arpalik ne demek,  arpalik nedir,  osmanlıda arpalık nedir,  arpalık usulü