+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Başıbozuk Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Başıbozuk Nedir- Tarihi Sözlük
  Başıbozuk Nedir- Tarihi Sözlük

  Başıbozuk Nedir- Tarihi Sözlük anlamı
  Başıbozuk

  Savaş sırasında orduya gönüllü olarak katılanlara verilen addır. Bunlar düzenli ordunun asıl kuvveti ile karıştırılmaz, süvari veya piyade olarak katıldıklarına göre, ayrı silah ve teçhizat ile ayrı kumandanlar idaresinde olarak teşkil edilen kıtalar halinde ve yardımcı asker suretinde görev yaptırılırdı. 1854 Osmanlı-Rus savaşı sıralarında disiplinli bir hale getirilmelerine çalışıldı ve bu iş ile özellikle Fransız generali Joussouf ile İngiliz generali Biston görevlendirildi ise de bir sonuç alınamadı. Başıbozukların düzensizliği özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda kendini göstermiş ve bu usul o zamandan sonra bütünüyle terkedilmiştir. Eskiden taşradan İstanbul'a gelip, yersiz-yurtsuz dolaşanlara da başıbozuk denilirdi. Sonraları, askeri sınıfa dahil olmayan bütün sivil halka başıbozuk denilmiştir.
 2. Ezlem
  Üye

  Osmanlılar zamanında gönüllü askere gitmek isteyenlere bu isim verilmekteydi.Bu askerler düzenli eğitim almadıkları için değişik şekillerde görevlendirilenlerdi.
+ Yorum Gönder


başıbozuk nedir,  başıbozuk ne demek