+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Çaşnigir Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Çaşnigir Nedir- Tarihi Sözlük
  Çaşnigir Nedir

  Osmanlı saray teşkilatında sofra hizmetlerini gören garsonlar için kullanılan bir tabirdir. Bazıları yemeklerin malzemelerini temin eder, bazıları da pişen yemeklerin dağıtımında hizmet görürlerdi. Bunlara "Zevvakin-i hassa" da denirdi. Amirlerine "çaşnigir başı", "ser zevvakin-i hassa" unvanları verilmiştir. Divan-ı Hümayun toplantılarında çaşnigirbaşı, çaşnigirlerin önlerine düşüp yemeklerin dağıtımına nezaret ederdi. Has odaya verilecek yemeklerde de çaşnigirbaşı önde bulunduğu halde çaşnigirler yemekleri getirirlerdi. Devlet büyüklerinin sofrasını çaşnigirler kurar, kendilerine mehter eşlik ederdi. Böyle günlerde başlarına mücevveze ve çatma üst elbisesi giyerek matbah-ı amire tarafında oturup sırası gelince vezirlere yemek verirlerdi. Çaşnigirbaşlarına bayram yemeklerinden sonra birer kaftan giydirilmesi adet olunduğundan, bu yemek sırasında arkalarındaki çatmaları çıkarır, orta kuşağıyla hizmet ederlerdi. Çaşnigirliğe, has oda ile hazine ve kiler odalarında hizmet eden iç oğlanlarından gelinirdi. Sayıları zamanla değişmişti. Önceleri kırk iken daha sonra 117'ye kadar yükselmişti. XVIII. yüzyılın son yarısında 50'ye yaklaşık yaşlı çaşnigire bölük ağalığı verilmiştir. Çaşnigirlerin, kademelerine göre yevmiyeleri vardı. XVII. yüzyılda, kırk akçe idi ve küçük ruznamçeden ödenirdi. Ayrıca, iki yılda bir laciverdi kuşak ve pamuklu kaftan ücreti verilirdi.
 2. Betul
  Devamlı Üye

  Çaşnigir Osmanlı Saray teşkilatında sorayı düzenleyen ve garsonluk yapan kişilere söylenirdi.Bunlardan bazıları yemek malzemelerinden görevli olurdu bazıları ise pişen yemeklerin dağıtımında görevli olurlardı.
+ Yorum Gönder


çaşnigir nedir,  çaşnigir ne demek,  çaşnigirler nedir,  çaşnıgir nedir,  casnigir nedir