+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Garipler Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Garipler Nedir- Tarihi Sözlük
  Garipler Nedir- Tarihi Sözlük

  Garipler Nedir- Tarihi Sözlük anlamı  Kapıkulu süvari askerleri arasında bir bölüm
  .
  Bunlar Sağ Garipler, Sol Garipler adı altında teşkilatlanmışlardır. Bunlara gureba-ı yemin ve gureba-ı yesar veya aşağı bölükler adları da verilmişti. Bu teşkilat XV. yüzyıl sonlarında kurulmuştu.
  Bunların bir kısmı Galata, İbrahim Paşa ve Edirne Sarayı'nda yapılan çıkmalarla sağlanırdı. Tehlikeli görevlerde bulunup, yabancılar içinden kura ile seçilirlerdi. Savaşta sağ garipler padişahın sağındaki sancağın dibinde, sol garipler ise sol alem dibinde yer alırdı. Garipler sefer yapılırken merkez kolunda her gece otağı ve ordunun ağırlıklarım korumakla görevli idiler.
  Savaş sırasındaki en önemli görevleri sancak-ı şerifin korunması idi. Bu sebeple sancak-ı şerifin konulduğu çadırın etrafını karargah yaparlardı. Ayrıca seferde ordugaha odun naklini temin etmek de onların göreviydi.
  Sağ ve sol garipler ayrı ayrı yüzer bölüğe ayrılmışlardı. Sağ gariplerin bayrakları sarı ile beyaz, sol gariblerin bayrakları ise yeşil ile beyazdı. Köprülüler devrinde sağ garipler 410, sol garipler 312 kişi idiler. XVIII. yüzyılda ocak kanunları oldukça bozulmuş ve sefer için ihtiyaca göre hariçten garip toplamaya başlanmıştı.
 2. Ezlem
  Üye

  Osmanlı Ordusundaki askeri birimlerden bir tanesidir.Çok önemli görevleri olurdu.Sancağı korumak bu birliğe aitti.Sağ ve sol olmak üzere iki guruba ayrılırlar padişahın sol ve sağ taraflarında bulunurlardı.
+ Yorum Gönder