+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Hatt-ı Hümayun Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Hatt-ı Hümayun Nedir- Tarihi Sözlük
  Hatt-ı Hümayun Nedir- Tarihi Sözlük

  Hatt-ı Hümayun Nedir- Tarihi Sözlük anlamı  Hatt-ı Hümayun

  Genel olarak, Osmanlı Sultanının el yazmasına verilen ad.
  Padişahın yazılı emri. Sadrazamın yazılı olarak arzettiği ve telhis, takrir gibi adlarla anılan başvuru kağıdının üzerine padişahın bizzat kendi el yazısı ile yazıldığı gibi, doğrudan doğruya bir kağıda da yazılırdı. Bu son türe "Beyaz üzerine hatt-ı hümayun" veya "re'sen" hattı-ı hümayun denirdi. II. Murad devrinden itibaren hatt-ı hümayunlar artmıştır. Padişah yazılarının bir adı da Hatt-ı şerifti.
  Hatt-ı hümayunlar, akla gelebilecek özel veya resmi her konuda yazılabilirdi. Önemli tayin, emir ve buyruklar son derecede, süslü ve tezhipli olarak Divan-ı hümayun'dan hazırlanır ve en üstte özel bir yere padişahın hatt-ı hümayunu yazılırdı. Genellikle bunlara Hatt-ı hümayunla müveşşah ferman, emr-i şerif vb. denirdi.
  Bugün Osmanlı Devlet arşivlerinde, Osmanlı sultanlarının binlerce hatt-ı hümayunu mevcuttur.
  1832 yılından itibaren padişah emirlerini ihtiva eden hatt-ı hümayunun yerini "irade" almıştır.
 2. Acil

  Hatt-ı Hümayun Nedir- Tarihi Sözlük isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


hattı hümayun ne demek,  hattı hümayun nedir,  hatt-ı hümayun ne demek,  hümayun nedir,  hattı humayun ne demek,  hatti humayun nedir