+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Hutbe Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Hutbe Nedir- Tarihi Sözlük
  Hutbe Nedir- Tarihi Sözlük

  Cuma ve bayram namazlarında yapılan dini hitabe.
  İlk şekliyle hutbe daha çok devlet icraatını, halka duyurmak ve halkı siyasi ve sosyal hadiseler hakkında aydınlatmak amacını güderdi. Bugün ise Cuma namazında, namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunan hutbeler daha çok dini, sosyal ve ahlaki konuları ele almaktadır.
  Hutbe, Cuma namazının şartlarından biridir. Cuma namazının farzından önce okunur. Hatip hutbeye Allah'a hamd ile başlar. Bunu kelime-i şehadet ve Peygambere salavat takip eder. Bundan sonra vaaz ve nasihatlere geçirilir ve hutbenin birinci safhası bu şekilde biter. Her iki hutbede de takvaya davet olunur ve dua edildikten sonra ilk hutbede veya hatiplere göre her ikisinde de ayet okunur. Hatibin bir minber üzerinde veya yüksek bir yerde bulunması ve cemaate doğru dönerken, selam vermesi sünnettir. Bayram hutbeleri de Cuma hutbeleri gibidir, ancak bazı noktalarda ayrılır. İkinci hutbede yedi tekbir çekilir.
 2. Ziyaretçi

  Hutbe (Arapça: خطبة), İslam dininde cuma ve bayram namazlarında minberde imam tarafından okunan dua ve verilen öğüt. Hutbe insanları dine çağırır. Ayrıca İslam dininin Peygamberi Muhammed'in vefatından önce 124000 Müslüman'a irad ettiği dini metnin adı da Veda Hutbesi'dir.
+ Yorum Gönder


hutbe nedir,  vaaz ve hutbe nedir