+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye Nedir- Tarihi Sözlük

  Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye


  II. Mahmud döneminde ıslahat hareketlerinin gerektirdiği yeni nizamnameleri hazırlamak, memurların muhakemesiyle meşgul olmak, gerek görülen devlet işlerinde oy vermek üzere 1837 yılında kurulan meclisin adıdır. Tanzimat'tan sonra işlerin çoğalması sebebiyle "Meclis-i Ali-i Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye" birleştirilerek yine "Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye" adı altında bir meclis oluşturulmuş ve bu meclis idare, tanzimat, adliye adlarıyla üç kısma ayrılmıştır. İdare kısmı mülki ve mali işlerle, tanzimat kısmı kanun ve nizamnamelerin tedkik ve düzenlenmesiyle, adliye kısmı da bazı davalarla meşgul olmuştur. 1867 tarihinde bu meclis tekrar "Divan-ı Ahkam-ı Adliye" ve "Şura-yı Devlet" olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.
 2. Zahra
  Üye

  Mustafa Reşit Paşa'nın emri ile Padişah II. Mahmud zamanında kurulmuş olan Danışma Meclisiydi ve bu Meclisin üyeleri Atanarak göreve başlarlardı. Bu Meclisin en önemli görevi Osmanlı Devletinin Yasa metinlerini düzenlemek ve Padişaha sunmaktı.
+ Yorum Gönder


meclisi valayı ahkamı adliye nedir,  meclisi valayı ahkamı adliye,  meclis-i valayı ahkam-ı adliye,  meclisi valayi ahkamı adliye,  Meclisi valayi ahkami adliye