+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Müsadere Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Müsadere Nedir- Tarihi Sözlük
  Müsadere nedir


  Müsadere hakında bilgi  Osmanlı vezirleri ile devlet adamlarının ve tanınmış zengin kişilerin ecelleriyle öldüklerinde veya herhangi bir sebeble idam edildiklerinde bazen de sağlıklarında mallarına hükumet tarafından el konulması.
  Osmanlı Devleti'nde malları ilk müsadere olanlar Candarlı Halil Paşa ile Yakup ve Mehmed paşalardır. Bu ceza, büyük bir suç sonucu uygulanırdı. Ancak zamanla bu sistem bozulmuş, sırf paraları için değerli adamlar katlolunmuş ve mallarına el konulmuştur.
  II. Mustafa savaşların devamı için zenginlerin mallarını müsadere ettirmiştir. Devlet merkezindeki bu durum taşradaki büyük memurlara, beylerbeyilere cesaret vermiş ve bunlar eyaletleri dahilindeki birçok zengini katlederek mallarına el koymuşlardır.
  Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra (1826)
  II. Mahmud bir fermanla müsadereyi kaldırmıştır. Bazı istisnalarla devam eden bu usul Tanzimat'tan sonra ise tamamen kaldırılmış ve ancak mahkeme hükmüne bağlanmıştır.
 2. Ezlem
  Üye

  Osmanlı devletinde vefat eden devlet büyüklerinin mal ve mülk varlığına devlet tarafından el konmasına Müsadere usulü denirdi. Bu usul ile devlete ekonomik fayda sağlanırdı.
+ Yorum Gönder


müsadere nedir,  müsadere ne demektir,  MUSADERE NEDIR,  müsadere ne demek,  müsadere eğitimi nedir,  müsadere sistemi nedir kısaca