+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Atabey kavramı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Atabey kavramı nedir
  Atabey kavramı


  Atabey 1.jpg

  Anlam:Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir.
  eski türk devletlerinde, özellikle selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir.
  ıspartanın bir ilçesi..
  büyük selçuklu devleti'nde emirliklere emir olarak atanan sultan oğullarının ( melik) eğitim ve öğretiminden sorumlu öğretmen-devlet adamlarıdır. özellikle sultan melikşah'ın (1072 - 1092 ) ölümünden sonra, devletin merkezi otoritesinin zayıflaması üzerine derebeyleşmeye, giderek de, bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. bu dönemde kurulan en önemli atabeylikler; fars atabeyliği ( 1147 - 1284 ), erbil atabeyliği, azerbaycan atabeyliği ( 1146 - 1232 ), şam atabeyliği ( 1128 - 1154 ) ve musul atabey-liği ( 1127 - 1159 ) dir.
  süleyman demirel'in doğduğu meşhur islamköy'ün bağlı bulunduğu ısparta ilçesi. eski adı agros olup 1921'de tbmm kararıyla değiştirilmiştir.
  selcukluların kumandanlarına verdigi unvandır
  osmanlı'daki karşılığı lala'dır.
  selcuklu devleti'nde sehzadeleri egitip yetistiren ve zamanla devlet kuran yuksek rutbeli memurlara atabey denirdi.bu unvan, ilk defa selcuklularda kullanıldı ise de, daha onceki turk-islam devletlerinde de bu vazifeyi goren memurlar vardı. osmanlılar'da ise, sehzadeleri yetistirmekle gorevli kimselere 2. Zahra
  Üye

  Atabey Kavramı en fazla Selçuklu devleti döneminde kullanılmış olan ve Şehzadelerin eğitiminde onlara yardımcı olmaları için Selçuklu Padişahları tarafından görevlendirilen Devlet Adamları için kullanılmaktadır.
+ Yorum Gönder


atabey kavramı,  atabeylik kavramı,  atabey nedir,  Büyük Selçuklu Devletibde Melik kavramı ne demektir,  tarihte atabey ne demek