+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda İslamiyetteki Türkler! (1) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Alem-i Sır
  Devamlı Üye

  İslamiyetteki Türkler! (1)
  İslamiyet’teki Türkler! (1)

  İslamiyet’teki Türkler! (1) ilgili bilgi

  İslamiyet’te Türklerle ilgili bazı (Hadis-i kutsi ve Hadis-i Şerifler) vardır. Buda bize Türk Milletinin ne kadar değerli bir kavim olarak yaratılan, kendi halindeki bir (topluluk deyip geçmeden) değerli Irk yani Millet olduğumuzun kanıtıdır! Bunu bizlere Peygamberimiz Muhammet (S.A.V.) Efendimizde bildirmiştir. Hadislerinde açık beyanatları ile buyuruyor.

  Açıklamalarımıza önce şöyle başlamak istiyorum:

  Cenab-ı Allah Kur'an-ı Keriminde : ''Ey insanlar doğrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizle kolayca tanışasınız, şüphesiz Allah katında değerliniz O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır.'' (Hucurat Suresi; Ayet:13)

  Kuranın açık ve sarih hükmü, bir erkek ve bir dişiden yaratılan insanın yine Cenab-ı Allah'ın hüküm ve iradesi ile milletlere ve kabilelere ayrıldığı kesin olarak ifade edilmektedir. Bu ayrımın Nuh Tufanı'ndan sonra gerçekleşmiş olduğu, II Âdem olarak nitelendirilen Hz. Nuh'un, Ham, Sam, Yasef ismindeki üç oğlundan insan soyunun çoğaldığını ve Türklerin atasının ise Yasef olduğundan bütün tarihçiler ittifak etmektedir.

  MUCİZE-İ KUR'AN

  Cenab-ı Allah Kur'an-ı Keriminde şöyle buyuruyor: ''Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorlu, kendisinden olanları seveceği bir kavim getirir ki onlar Allah yolunda savaşırlar ve hiçbir kınayanın kınamasından, dedikodusundan çekinmezler; bu Allah Lutf-u inayetidir ki onu kime dilerse ona verir. Allah ihsanı bol olan ve çok bilendir.'' (Maide Suresi; Ayet:54)

  XVII. Asrın büyük Türk Âlimlerinden Merhum Vani Mehmet Efendi, Beyazıt Kütüphanesinde 67 numarada kayıtlı Ara'is'ül Kur-an isimli tefsirinde bu Ayette Arapların yerine getireceğinden bahsedilen kavmi şöyle tespit ediyor: ''Allah-u Teala'nın Avn-ü İnayetiyle Hüsn-i Tevfikine istinaden biz deriz ki; bu kavim Arap kavmine Mugayyenet-i Tamme ile mugayir bulunan Türk kavmidir.''

  Yine Vani Mehmet Efendi, Peygamberimizin Arapları Türkler aleyhine hareket etmekten yani: ''Türk'ler size ilişmedikçe sizde onlara ilişmeyiniz'' Hadis-i Şerifinde delil olarak zikretmektedir. (İ.Hami Danişmend . Türklük Meseleleri, s.91-92)

  Kaşgarlı Mahmut; Divan-ı Lügat-it Türk adlı (1333 İstanbul basımlı) kıymetli eserinde; Buhara ve Nişabur Hadis İmamlarından şu Hadis-i Kutsi'yi rivayet ediyor: ''Ulu ve Aziz Allah buyuruyor ki; ''Benim Tük ismini verdiğim ve Maşrık'ta iskan ettiğim bir takım askerlerim vardır ki, herhangi bir kavme karşı gazaba gelecek olursam O Türk Askerlerimi işte o kavmin üstüne saldırtırım'' (Cilt:1. Sayfa:294)

  Yine Kaşgarlı Mahmut, aynı eserinde 3. sayfasında şu Hadis-i Şerifi naklediyor: ''Türk dilini öğreniniz, çünkü Türklerin çok uzun sürecek bir hakimiyetleri vardır.''

  Bursalı İsmail Hakkı Efendi'nin Hadis-i Erbain (Kırk Hadis 33. sayfasında) isimli eserinde naklettiği Hadis-i Şerife göre; ''Adem Cennet'e Lisan-ı Türk-i ile (Kalk) demekle kıyam edip çıkmıştır. Zira dünyada ahir tasarruf Türk'ündür.''

  *** *** *** *** *** ***

  Bizler kendimizi iyi tanıyalım atalarımız ve M. Kemal Atatürk liderimiz boşuna mı; ben ırkımı severim gerekirse onlar için canımı seve, seve veririm. Demiştir. Bizi öyle bir yaptılar ki, eğitim ve okullarımızda batı hayranlığı ve baskısı ile ve hatta (T.V ve Sinemalarda, Müzikte, Tiyatroda vb.) AB ve ABD kültürü altında bizi bizden soğutup neslimizi ne Türk ve nede Batı soyundan edip soğutup bıraktılar sanki Oktay Sinanoğlu'nunda (Hedef Türkiye adlı kitabında 40. sayfasında) ''Türkiyeli Lafı'' başlıklı bölümünde yazdığı gibi;'' Türkiyeli'' lafını Türk dememek için kullanıyordu içerde birileri biliyorsunuz; efendim, bir türlü Türk diyemiyor; kendisi basbayağı Türk; başka dilde bilmiyor; her şeyiyle Türk; bırak soyunu sopunu, kültürüyle Türk. Adam tutmuş yazıyor ''Türkiyeli'' ''Türk demek olmaz; Irkçılık'' ondan sonra kalkıyor orda başkaları için bir sürü edebiyat yapıyor; Türk'ten gayrı kimden bahsetse Irkçılık olmuyor.'' İşte bizleri nasıl yaptılar sanki hallaç pamuğu gibi savıp savurdular. Lütfen kendimize gelelim ve atalarımızın da dediği gibi; ''Ey Türk Titre ve Kendine Dön!) diyelim ve birazda kendimizi bilelim ve tanıyalım ki, gelecek neslimizi bu esaret zinciri halkasından çıkaralım ve asil bir Türk Kanı (Atatürk'ün dediği gibi; "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur") taşıdıklarını bilsinler ve özgürce kimseye boyun eğmeden yaşayabilsinler.

  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!.. TANRI TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN!..Amin!

  Devamı var..
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İslamiyetteki Türkler

  İslamiyetteki Türkler ilgili bilgi

  Türkleri İslamiyete Yakınlaştıran Sebepler


  Türkleri islamiyete yakınlaştıran en önemli sebep, tevhid inancı olmuştur. Allah'ın birliği inancı Türkler’de çok yaygın olan bir inançtı. Din adamlarını huzuruna çağıran Mengü Kağan, "biz tek Tanrı’nın varlığına, onun sayesinde yaşadığımıza ve onun emri ile öldüğümüze inanıyoruz" demişti. (Süleyman Kocabaş, Adil Türk İdaresi, s.15)

  Türklerde Allah'ın birliği inancı "Kök Tengri" (Gök-Kainat Tanrısı) olarak isimlendirilmişti. Türkler’in inançları ile islam inancı arasındaki benzerlik sadece bununla sınırlı değildi. İslamiyet öncesi Türkler ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kaza ve kadere inanırlar ve kurban keserlerdi. Zina ve eşcinsellik kesinlikle yasaktı ve hırsızlık ağır ceza ile cezalandırılırdı. (İ. Hami Danışmend, Türk Irkı Neden Müslüman Oldu, s.17) Türklerin islamiyeti kabul etmelerinde islam öncesi Türklerin inançları ile islamiyet arasındaki büyük benzerlikler önemli rol oynamıştır. Bu benzerlikleri kavradıkça islamiyete her geçen gün yakınlık duyan Türkler, Emevi Valisi'nin Horosan'da İslamiyeti yaymak için cami ve medrese açmasına hiçbir tepki göstermemiştir. Bu yakınlaşma süreci Arap Müslümanlarla Türklerin ortak düşmanları olan Çinlilere karşı omuz omuza mücadele etmesiyle doruk noktasına ulaşmıştır

+ Yorum Gönder