+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Ficar Savaşları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  Ficar Savaşları

  Ficar Savaşları

  Ficar Savaşi hakkında bilgi


  Câhiliye döneminde müsrik Araplar arasinda haram aylar dan birisinde yapilan savaslar.


  Islâm'da yasak oldugu gibi câhiliye döneminde de Müsrikler arasinda haram aylarda savas yapmak, kan dökmek, haksizlik ve kötülüklerde bulunmak yasaklanmis idi. Muharrem, Receb, ZIlkâde ve Zilhicce aylarindan olusan bu aylarda yasagin ihlâl edIlmesi, büyük bir günâh ve suç sayiliyordu.

  Bu telâkkiye ragmen câhiliyye döneminde zaman zaman haram aylarin kudsiyeti çignenmis, kanli bazi savaslar meydana gelmisti. Iste bu savaslar, müsrikler tarafindan, günâhin islendigi savaslar anlamini ifade etmek üzere "ficâr savaslari" diye adlandirIlmistir.

  Arap tarihinde dört ficâr savasi vukû bulmustur. I. ficâr savasi, Gifâr kabilesinden bir sahsin Ukâz Panayiri'nda ayaklarini uzatip oturarak "Araplarin en sereflisi benim!" demesine kizan bir sahsin, kiliciyla onun ayaklarini kesmesi üzerine Iki tarafin adamlari arasinda cereyan etmistir.

  II. Ficâr savasi, Kureys'ten Benû Amir ile Kureys'ten Benû Kinâne arasinda meydana gelmistir. Yine Ukâz Panâyiri'nda Benû Amir'den bir kadina Kinâneogullarindan bazi gençlerin sarkintilik etmesi bu savasa sebep olmustur.

  III. ficâr savasi ise, Kinâneogullarindan bir sahsin, Âmirogullarindan birisine olan borcunu zamaninda vermedigi gibi oyalama cihetine gidip ödemeye yanasmamasi sebebiyle bu Iki kabile arasinda ortaya çikmistir.

  IV. ficâr savasi ise, Kinâneogullarinin yanisira Kureys ile Hevâzin'in Kays-i Aylân kabileleri arasinda meydana gelmistir. Hire hükümdarinin çikardigi bir kervana kilavuzluk ve muhafizlik etme konusunda aralarinda ihtilâf ve husûmet çikan Kinâneogullarina mensup bir sahsin Kays-i Aylân'dan birisini öldürmesi bu savasa sebep teskil etmistir. Kinâneogullarinin yaninda Kureys'in diger sülâleleri de savasa katIlmis, bu arada Peygamber efendimiz de amcalariyla birlikte bu savasta bulunmustur. Ancak genellikle kabul edildigine göre o sirada yirmi yasinda olup savasabilecek güçte olmasina ragmen sadece savas alaninin gerisine düsen oklari toplayip amcasina vermekle yetinmistir. Sonunda bu savas, Iki tarafin ölülerinin sayilip ölüsü fazla olan tarafa fazlalik miktarinca diyet verIlmesi karari ile sulha baglanarak neticelendirIlmistir.
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ficar Savaşları


  Ficar Savaşları hakkında kısa bilgi


  Cahiliye devrinde sık sık kan davalarına ve kabileler arası iç savaşlara rastlanırdı. Bunlardan dördü, savaşılması uygun olmayan haram aylarda (Eşhur-i hurum) meydana geldiği için Ficar savaşları diye anılır.


  Haram aylarda (Zilkade, Zilhicce, Mu*harrem ve Recep) panayırlar kurulur, her kabile ticarî ilişki amacıyla güvenlik içinde seyahat ederdi. Bir de Hz. İbrahim zamanından beri hac ibadeti bu aylardan Zilhicce ayında yerine getiriliyordu. Bu sebeplerle Mekke’ye büyük kalabalıklar gidip geliyordu. Bu aylara mahsus olan iç barış, İslâm’dan önce dört defa bozuldu.


  Bu savaşların en şiddetlisi dördüncüsü olup, Kureyş-Kinâne ittifakı ile Kays-Aylan kabileleri arasında olmuştur. Hz. Peygamber de Abdülmuttalip oğullarını temsilen bu savaşa amcalarıyla birlikte katıldı. Sonunda Utbe b. Rebîa’nın girişimiyle taraflar arasında barış gerçekleştirildi.


  (İbn Sa’d, Tabakât) Asım Köksal-İslam Tarihi

+ Yorum Gönder