+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Hasimiler hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  Hasimiler hakkında bilgi

  Hasimiler


  Hasimiler hakkkında bilgi


  Peygamberimizin atasi Abdülmenaf'in oglu Hâsim'in soyundan gelenlere verilen isim.


  Hâsim ticaretle ugrasan zengin ve cömert biriydi. Asil adi Amr'dir. Rivayete göre, bir kitlik yilinda Filistin'e giderek oradan un satinalmis ve Mekke'ye getirerek ekmek yaptirmis, kestirdigi hayvanlarin et suyuna ekmek dagitarak tirid ikraminda bulunmustur. Bu nedenle Arapça'da kirmak anl----- gelen (heseme) fiilinden müstak olan Hâsîm adi verIlmistir (Ebu Ca 'fer Muhammed b. Cerîr et-Taberi, "Tarîhü'r-Rusül ve'l-Millûk" nsr. Anneles III,1088; Ibnu HIsam, "es-Sîretil'n-Nebeviyye, I, 107).

  Taberi'ye göre; Hâsim, Rûm ve Gassân hükümdarlarindan Kureys için dokunulmazlik hakki saglamis, Sam'a yaz seferleri, Yemen'e de kis seferlerini O ihdas etmis bilahere bu, bir âdet haline gelmistir. Yine Taberî'nin rivayetine göre Hasîm bir seferinde Medine'ye ugramis, Amr b. Zeyd'e misâfir olmus, Amr'in kizi Selma'yi görüp onunla evlenmek Istemisti. Baba, kizinin kendi yaninda dogum yapmasini sart kostu. Hasîm de bu sarti kabul edip Sam'a gitti. Dönüsünde Selma ile evlendiler. Hasîm, Selma'yi alip Sam'a götürdü. Dogum yapma günü yaklasinca O'nu alip Medine'ye babasinin evine getirdi, kendisi tekrar Sam'a döndü.

  Hâsim'in dört oglu ve bes kizi vardi. Soyu, çocuklarindan Seybe (Abdulmuttalib) ile devam etmis ve bu soydan gelenlere Hâsimogullari (Benu Hâsim) denmistir. Hâsim'in, Abdulmuttalib'den baska erkek çocuklarinin nesilleri devam etmemistir (Taberî, a.g.e., III, 1082).

  Hasîmîler Kureys Kabilesinin bir koludur. Peygamberimiz de bu boydandir. Hasîmîler Islâmiyetten önce de hem Mekke'nin hem de Kureys Kabilesinin yöneticisiydi. Çok onurlu bir is sayilan Kâbe bekçiligi ve hac Isleri ne bakmak da ayni ailenin elindeydi.

  Hasîmîler ile Kureys Kabilesi'nin bir baska kolu olan Emevîler arasinda öteden beri bir çekisme vardi. Rivayete göre Hasîm ile kardesi Abdu Sems Ikiz olarak dünyaya gelmisler bunlardan birinin parmagi digerinin alnina yapisik iken ayrIlmis bu esnada kan akmis, bundan da ileride bu Iki kardes arasinda kan dökülecegi sonucu çikarIlmis (Taberî, a.g.e, III, 1089).

  Islâmiyet'ten sonra bu çekisme bir süre diner gibi olur. Ancak Hasimîler'den olan Hz. Ali'nin halife seçIlmesiyle çekisme yeniden alevlenir. Emevîlerden Muaviye Sam'da güçlü bir yönetim kurmus ve Hz. Ali'ye isyan edip, savas açmisti. YenIlmek üzere olan Muaviye, entrika ile savasi kendi lehine çevirmeyi basarmis neticede mücadeleden galip çikmisti. Bundan sonra Emevîler, Islâm Dini'nin getirdigi, halifeligin sûra ile belirlenmesi usulünü kaldirdilar. Halifelik babadan ogula geçen bir saltanat kurumu haline geldi. Ancak bu durum çok sürmedi. Halk yer yer Emevîlere karsi direnise geçti. Bu arada Hz. Ali'nin oglu Hasan, zehirlenerek öldürüldü. Ikinci oglu Hüseyin ise bütün aile üyeleriyle birlikte Kerbelâ'da kiliçtan geçirilerek sehid edildi. Fakat sonradan Emevîler, Hâsimîlerin bir kolu olan Abbasiogullari (Peygamberimizin amcasi Abbas'in soyundan gelenler) tarafindan ortadan kaldirildilar. Son Emevî hükümdari Mervan el-Himer (esek Mervan) da öldürüldü ve iktidarlari böylelikle son buldu (132/750).

  'Tarihe Abbâsî saltanati adiyla geçen Hasîmogullari'nin bu seferki iktidarlari, Ebu'l-Abbâs es-Saffah (kan dökücü) ile basladi. Mogol hükümdari Hülâgu'nun saldirilarina maruz kalan bu devlet de 1258 tarihinde ortadan kaldirildi.

  Hasîmogullari bu tarihten I. Dünya savasina kadar Mekke Serifligi gibi sembolik ve mahalli bir görevin disinda önemli bir rol oynamadilar. Mekke Serifi Hüseyin b. Ali (1852-1951), Ingilizlerle anlasarak I. Dünya savasinda Osmanlilara karsi ayaklanmis, Osmanlilar yenilerek Arap topraklarindan çekilince kendisini Hicaz krali ilân etmisti (1916).

  Daha sonra Necid prensi (Suudi Arabistan Devleti'nin kurucusu) Abdülaziz b. Suud (1880-1953), Hüseyin'i Hicaz'dan çikartti. Ancak Hüseyin 0ngilizlerin destegini saglayarak oglu Faysal'i Irak'a, Abdullah'i da Ürdün'e kral yaptirdi. Ürdün'e kral olan Abdullah, Filistin'in bölünmesi konusunda 0srail ile anlastigi iddiasiyla Filistinli bir genç tarafindan öldürüldü. Hâsimî iktidari Irak'ta, 1958 yilina kadar sürdü. 14 Temmuz 1958 günü, basta kral II. Faysal olmak üzere ailenin birçok mensubu öldürüldü ve yapilan askerî darbe ile Hâsimîlerin bu ülkedeki iktidarlari son bulda.

  Ancak bugünkü Ürdün krali Hüseyin, kendisinin Hasîmî soyuna mensup oldugunu iddia etmektedir.
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hasimiler hakkında bilgi

  Hasimiler ilgili bilgiler

  Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin dedesinin babası olan Haşim’in neslinden olanlar. Beni Haşim de denir. Haşimoğulları demektir. Peygamberimizin babasının ismiAbdullah, dedesinin ismi Abdülmuttalib’dir. Sonra ceddi sıra ile; Haşim (Amr), Abdü-Menaf (Mugire), Kuseyy (Zeyd), Kilab, Mürre, Ka’b, Lüveyy, Galip, Fihr (Kureyş), Malik, Nadr, Kinane, Huzeyme, Müdrike (Amir), İlyas, Mudar, Nizar, Me’add ve Adnan’dır. Peygamberimizin soyu İsmail ve İbrahim peygamberlere dayanır. İlk insan ve ilk peygamber Adem aleyhisselamdan beri peygamberimizin dedelerinin hepsi temiz kimselerdi. Üçüncü nesilden dedesi olan Haşim, Kureyş Kabilesine mensuptur. Bu kabile; Emevi, Nevfel, Abdüddar, Esed, Teym, Mahzum, Adiy, Cumah ve Sehm adında on kola ayrılmıştır. Mekke’de her kol ayrı bir hizmeti yapıyordu. Haşimiler de, Kabe kapısını açmak vazifesini yürütüyorlardı. Haşim, Kureyşlilerin Şam’da ticaret yapmaları için Bizans imparatoru Kayzer’den izin almıştı. Kendi de ticaretle meşgul oluyordu. Çok cömert bir zattı. Kıtlık zamanı Mekke halkına Şam’dan getirdiği has buğdaydan yaptırdığı beyaz ve nefis ekmekleri et suyu ile tirit yaptırıp ziyafet vermişti. Onun için kendisine ’Haşim’ denilmiştir. Asıl ismi Amr’dır. Şam’da Gazze’de vefat etmişti. Abdülmuttalib ve Esed adlarında iki oğlu vardı. Esed’in Huney isminde bir oğlu olmuş, fakat nesli devam etmemiştir. Abdülmuttalib’in ise on oğlu ve beş kızı vardı. İşte Peygamberimizin babası Abdullah, Abdülmuttalib’in on oğlundan birisidir. Resulullah’ın (sallallahü aleyhi ve sellem), amcalarının kıyamete kadar gelecek oğullarına ’Haşimi’ veya ’Beni Haşim’ denir. Peygamberimizin soyu, kızı Fatıma’nın iki oğlu hazret-i Hasan ve hazret-i Hüseyin’in çocuklarıyla bugüne kadar devam edegelmiştir. Hazret-i Hasan’ın evlatlarına ’şerif’ ve hazret-i Hüseyin’in evlatlarına ’seyyid’ denir. Bunların babası hazret-i Ali, Resulullah’ın amcası Ebu Talib’in oğludur. Seyyidler şeriflerden üstündür. Peygamberimizi ve akrabasını sevmek, İslam dininde ibadet sayıldığı için, Müslümanlar şeriflere ve seyyidlere daima hürmet ve saygı göstermişlerdir. Ebu Leheb gibi iman etmeyen akrabası sevilmez. Bilhassa Osmanlılar zamanında Peygamberimizin soyunu devam ettiren ve O’nun torunları olan seyyidleri ve şerifleri tanımak ve onlara gerekli hürmeti göstermek için görevli memurlar tarafından ayrı nüfus kütükleri düzenlenmiş ve bunlara mahsus mahkemeler kurulmuştur. Bütün evlatları orada kayıtlı olduğundan, yalancılar seyyidlik iddia edemezdi. Bugün de, çeşitli İslam ülkelerinde ve Türkiye’de Eshab-ı kiramın evladı ve Peygamberimizin torunları olan seyyidler ve şerifler vardır. Onların kıymetini bilenler hürmette kusur etmezler. Hazret-i Ali’nin ve oğlu hazret-i Hasan’ın halifeliğinden sonra, hilafet (İslam devlet başkanlığı) hazret-i Muaviye’nin halife seçilmesiyle Emevilere geçmiş ve 750 senesine kadar devam etmiştir. Bu tarihten sonra, Peygamberimizin amcası olan hazret-i Abbas’ın soyundan gelen Haşimiler halife olmuşlar ve ’Abbasiler’ adı ile şöhret bulmuşlardır. İlk Abbasi halifesi Ebü’l-Abbas Abdullah’tır (Bkz. Abbasiler). Bunların Bağdat’taki hilafetleri 1258 yılına kadar devam etmiştir. Hülagu’nun Bağdat’ı yıkıp yakmasından sonra, Mısır’a yerleşen Abbasi halifelerinin sonuncusu Yakub bin Müstemsikbillah hilafeti kendi arzusu ile Mısır ve Hicaz fatihi Yavuz Sultan Selim Hana teslim etti. Osmanlılar, Hicaz, Mekke ve Medine emirliklerini (valilerini) ekseriya şerif veya seyyidlerden seçerlerdi. Mekke’nin son Osmanlı emiri Şerif Hüseyin’di. Şimdiki Ürdün Devletinin başkanı da hazret-i Peygamber’in soyundan olan Şerif Hüseyin’dir.

+ Yorum Gönder