+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda İslamiyetten Önceki Dinler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İslamiyetten Önceki Dinler
  İslamiyetten Önceki Dinler


  Çeşitli Dünya Dinleri
  Afrika Geleneksel Dini
  Ana Yerli İnançlar
  Bahailik
  Budizm
  Cao Dai
  Çin Geleneksel Dini
  Farangizm
  Hristiyanlık
  İslamiyet
  Jainizm
  Juche
  Mormonluk
  Musevilik/Yahudilik
  Neopaganizm
  Rastafari Akımı
  Sihizm
  Şinto
  Tengricilik
  Tenrikyo
  Tinselcilik
  Üniteryan Üniversalizm
  Yehova'nın Şahitleri
  Zerdüştlük
 2. Zarafet
  Üye

  İslamiyet öncesi egemen olan din putperestlik. Her kabilenin, her biri bir tanrıyı simgeleyen çok sayıda putu vardı. Yahudilik ve Hristiyanlık da zamanla tüccarlar aracılığıyla Arabistana girmişti. Şamanizm olduğu, bir ara kabul edilen budizm in toplum hayatında olumsuz sonuçlar doğurduğu ve yaygınlaşmadığı arkasındanda İslamiyetin kabul edildiği bilinmektedir.
+ Yorum Gönder