+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Saltanatın Kaldırılması Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Saltanatın Kaldırılması Kısaca

  Kısaca Saltanatın Kaldırılması
  Padişahlığın Kaldırılması veya Saltanatın Kaldırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği "Osmanlı İmparatorluğunun münkariz olduğuna dair" 308 numaralı kararname ile gerçekleşmiştir.

  Kararnamenin ilanından sonra sadrazam Tevfik Paşa başkanlığında 4 Kasım günü son toplantısını yapan Osmanlı hükümeti istifasını padişaha sunmuştur. 5 Kasım'da Ankara hükümetinin İstanbul'daki temsilcisi Refet Paşa (Bele) tüm bakanlık müsteşarlarını Divanyolu'ndaki Şark Mahfili'nde toplayarak her türlü faaliyete son vermelerini tebliğ etmiştir. 7 Kasım'da Babıali'deki başbakanlık dairesi resmen boşaltılmış ve Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'nin yayınına son verilmiştir.

  Şeklen "halife" ünvanını koruyan VI. Mehmet Vahidettin 10 Kasım'da son Cuma selamlığına katılmış, ancak yaşamına ve özgürlüğüne yönelik tehditleri gerekçe göstererek 17 Kasım sabahı Boğaziçi'nde demirli bulunan İngiliz zırhlısı Malaya'ya sığınmıştır. Bunun üzerine 19 Kasım'da TBMM, veliaht Abdülmecit Efendi'yi halife ilan etmiştir. 3 Mart 1924'te çıkarılan bir kanunla halifelik de lağvedilmiş ve tüm Osmanlı hanedanı mensupları yurt dışına çıkarılmıştır
  .
 2. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  1 Kasım 1922’de alınan bir kararla önce saltanat makamı halifelik makamından ayrılarak dini ve siyasi yetkilerinin ayrılması sağlandı.Bu makamın zaten 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgaliyle kalkmış olduğu belirtildi.Halifelik makamının ise devam etmesi ve Osmanlı hanedanından da bir kişinin TBMM tarafından bu göreve getirilmesi kararlaştırıldı
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  TBMM 1 Kasım 1922′de Cumhuriyetin henüz ilan edilmediği bir dönemde, 308 nolu kararnamede geçen “Osmanlı İmparatorluğu’nun münkariz olduğu” ile ilgili bir ibare ile Saltanat ve padişahlık kaldırılmıştır. Kararnamenin ardından 4 Kasım’da Tevfik Paşa idaresinde bir araya gelen Osmanlı hükümeti istifa etmiş ve padişahı durumdan haberdar etmiştir. Bu da Osmanlı hükümetinin son toplantısı olmuştur. 5 Kasım’da ise Ankara’daki hükümetin İstanbul temsilcisi Refet Paşa Osmanlı hükümetine tüm yürütmelerini durdurmasını ve faaliyetlerine son vermesini tebliğ etmiştir. Osmanlı Devleti’nin resmi gazetesi Takvimi Vakayi de artık hükümet olmayınca yayından kalkmış ve 7 Kasım’da da İstanbul’daki başbakanlık dairesi de resmi olarak terk edilmiştir.

  Son Osmanlı padişahı IV. Mehmet Vahidettin padişahlığını elden yitirmiştir ancak halifelik unvanı hala üzerindedir. Söz konusu halifelik her ne kadar şeklen olsa da son kez Cuma selamlığında 10 Kasım’da bulunarak görevini yerine getirmiştir. Saltanatın kaldırılmasını hayatına ve hayat şekline yönelik bir tehlike olarak algıladığı gerekçesiyle 17 Kasım sabahı İstanbul Boğazı’nda bulunan İngiliz savaş gemisi olan Malaya’ya teslim olmuştur. Halifeliğin devamı için TBMM 19 Kasım’da Vahidettin’in veliahtı olan Abdülmecit Efendi’yi halifelik makamına atamıştır. Ancak cumhueiyet için bir devam yeniliği niteliğinde olarak 3 Mart 1924′te çıkardığı bir kanun ile halifeliği de kaldırmış ve insanlar arasında ayrılık oluşturmaması amacıyla Osmanlı hanedanından olan kişileri yurt dışına çıkarmıştır.

+ Yorum Gönder


saltanatın kaldırılması kısaca bilgi,  saltanatın kaldırılması kısa bilgi,  saltanatın kaldırılması ile ilgili kısa bilgi,  halifeliğin kaldırılması kısa bilgi,  saltanatın kaldırılması çok kısa bilgi,  saltanatın kaldırılması özet bilgi