+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Kurtuluş Savaşı Hangi Cephelerde Yapıldı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Kurtuluş Savaşı Hangi Cephelerde Yapıldı
  Kurtuluş Savaşı Hangi Cephelerde Yapıldı


  kurtuluş savaşı cepheler
  1. Doğu Cephesi

  · Bu cephede, Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak isteyen Ermeniler ile savaşılmıştır.

  · TBMM Hükümeti 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşayı Doğu Cephesi Komutanlığına atadı.

  · 9 Haziran 1920'de harekete geçen Kazım Karabekir Paşa 30 Ekimde Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu'nun tamamını kurtardı.

  · Ermenilerin isteği üzerine Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. (3 Aralık 1920).

  Antlaşmanın Yorumu:

  · TBMM Hükümeti'nin uluslar arası alanda kazandığı İlk askeri ve siyasi başarısıdır.

  · Sevr Antlaşması'nın geçersizliği ilk kez uluslar arası bir antlaşmada onaylanmıştır.

  · Ermeni sorunu çözüme kavuşturulmuş oldu.

  · Doğu Cephesi'nin kapanması ile buradaki güçlerin büyük bir kısmı Batı Cephesi'ne
  gönderilmiştir.

  2. Güney Cephesi

  · Düzenli orduların savaşmadığı tek cephedir.

  · Bölgede Fransız işgalcilere ve işbirlikçi Ermenilere karşı bölgesel direniş cemiyetlerince kahramanca mücadeleler verilmiştir.

  · 12 Şubatta Maraş, 10 Nisanda Urfa, 20 Ekimde de Adana düşman işgalinden kurtarıldı. Sakarya zaferinden sonra Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşmasıyla Fransızlar bölgeyi terk etmişlerdir.

  · Bu antlaşmayla (Hatay dışında) bugünkü güney sınırlarımız çizilmiş ve Fransızlar bölgeden çekilmiştir.

  Önemli: TBMM 1973'te aldığı bir kararla kahramanlıklarından dolayı Maraş'a « Kahraman», Antep' e «Gazi» 1984 'te de Urfa' ya da « Şanlı » unvanı verilmiştir.

  3. Batı Cephesi

  · Kurtuluş Savaşı yıllarında en zorlu mücadelenin verildiği cephedir.

  · Bu cephede Yunanistan ile savaşılmıştır.

  · Bu cephede savaşlar 15 Mayıs 1919' Yunanlıların İzmir'i işgali ile başlamış ve 11 Ekim 1922' de imzalanan Mudanya Mütareke' ne kadar devam etmiştir.

  · Başlangıçta Kuva-yi Milliye birlikleri ile karşı konulduğu için istenilen sonuçlar alınamamıştır.
  · Dağınık ve düzensiz haldeki Kuva-yi Milliye Birliklerinin kaldırılıp yerine düzenli ordunun kurulmasıyla istenilen başarı elde edilmiştir.

  Bu Cephedeki Gelişmeler

  * I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921)


  · Batı Cephesi'nde düzenli orduların Yunan ordularına karşı kazandığı ilk zaferdir.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Kurtuluş Savaşı Cepheleri

  Doğu Cephesi:
  Fransızlar yıllarca bize itaat ederek bizim topraklarımızda barış ve güven ortamı içinde yaşayan Ermenileri kendi devletlerini kurma vaadiyle kışkırttı. Fransızlar’a aldanan ve Ruslar tarafından silahlandırılan Ermeniler doğu cephesinde ayaklanma başlattı. Kazım Karabekir komutanlığındaki doğu cephesi ordusu Ermeniler’in saldırılarını 15 Kasım 1920’de bastırdı. Burada güvenlik sağlandığı için doğu cephesi askerleri güney ve batı taraflarına gönderildi.

  Güney Cephesi: Güney’deki Antep, Urfa ve Maraş vilayetleri savaşın ardından imzalanan Mondros Ateşkesi’yle İngilizlerin işgal bölgesi haline gelmişti. Daha sonra İngilizler bu bölgeyi Fransızlar’a bıraktı. Halkımız, bölgede Fransızlar ve onların yanında yer alan Ermeniler ile bir ordusu olmaksızın savaştı. Kuva-yı Milliye birlikleri adı altında örgütlenerek silahlı çatışmalara girişti. İki yıl boyunca örnek bir kahramanlık sergileyen bölge halkı Fransızlar’ı yendi ve topraklarından attı. İşte bu yüzden savaş bittikten sonra bu şehirlere Gazi, Kahraman ve Şanlı unvanları meclis tarafından verilmiştir.

  Batı Cephesi: Açılma nedeni Batı’da İzmir ve Ege kıyılarını işgal eden Yunanlılar’ı yurttan atmaktır. Yunanlılar, yeni açılan meclisi dağıtmak amacıyla yurdumuzun iç kesimlerine doğru ilerleyip Ankara’ya ulaşmaya çalıştı. Hatta Eskişehir’e kadar geldi. Ancak ordumuzun başarılı savunma taktikleri sayesinde bu hattı geçemedi. Hatta birkaç ay sonra Büyük Taarruz’la birlikte geri çekilip ülkemizi tamamen terk ettiler.

+ Yorum Gönder