+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tanzimat Fermanı Maddeleri Ve Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Tanzimat Fermanı Maddeleri Ve Önemi
  Tanzimat Fermanı Maddeleri Ve Önemi


  Tanzimat Fermânı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerif-î (Padişah Yazısı) veya Tanzimât-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) olarak da anılır.


  Tanzimat Fermanının Özellikleri:

  1)-En önemli özelliği padişahın yetkilerini sınırlandırması ve kanunların her gücün üstünde
  olduğunun ifade edilmesidir.

  2)-Tanzimat Fermanı Anayasacılığa ve Demokrasiye(hukuk devletine, yani hukukun üstünlüğü esasına dayanan devlet anlayışına)geçişin (Batılılaşmanın) ilk aşamasıdır.

  3)-Bu fermanın hazırlanmasında halkın bir rolü ve baskısı yoktur. Padişah Abdülmecit, Mustafa Reşid Paşanın telkiniyle Mısır meselesinde Avrupa devletlerinin desteğini kazanmak için bu fermanı ilan etmiştir.

  Tanzimat Fermanı Maddeleri (Fermanda yer alan konular)

  1)-Azınlıkların, can, mal ve namus güvenliği sağlanacak.

  2)-Vergi sistemi yeniden düzenlenerek, herkesten gelirine göre vergi alınacak.

  3)-Askerlik Ocak görevinden, Vatan görevi haline getirilecek. Azınlıklarda askere alınacak.

  4)-Kanunların her gücün üstünde olduğu kabul edilecek.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Tanzimat Fermanının başlıca esasları arasında Vergiler herkesin gelirine göre, düzenli bir şekilde alınmasıydı.
+ Yorum Gönder


tanzimat fermanının önemi ,  tanzimat fermanı önemi,  tanzimat fermanın önemi,  tanzimat fermanı ve önemi