+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Sivas kongresinin önemi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Sivas kongresinin önemi nedir
  SİVAS KONGRESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR? ( 4-11 EYLÜL 1919)


  SİVAS KONGRESİ’NİN ÖNEMİ  • Ülke genelindeki milli cemiyetler “ Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirildi.
  • Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedildi.
  • İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarıldı.
  • Temsil heyeti 15 kişiye çıkarılmıştır.
  • Her yönüyle ulusal bir kongredir.
  • Ali Fuat Cebesoy Batı Anadolu Kuva-i Milliye Komutanlığına atanmıştır
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Sivas kongresi hakkında bilgiler

  (4-11 Eylül 1919)
  Amasya Genelgesi’nde alınan karar doğrultusunda yurdun çeşitli illerinden gelebilen delegeler, İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin tüm baskı ve engellemelerine rağmen kongreyi toplamışlar ve 4 Eylül 1919′da çalışmalarına başlamışlardır.
  İstanbul’daki Damat Ferit Hükümeti, Sivas Kongresi’ni dağıtmak ve Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarını yakalatmak için Harput (Elazığ) Valisi Ali Galip’i görevlendirmişse de askeri birlikler ulusal mücadele karşıtı bu isyancıları dağıtmıştır. Bu olay Sivas Kongresi sonrası Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesini hızlandırmıştır.
  Kongrede iki büyük konu tartışmalara neden olmuştur:
  a. Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına getirilip, getirilmemesi,
  b. Padişaha bağlılığı bildirerek, İngiliz ve Amerikan mandası altına girmekten başka çare olmadığı konularıdır.
  Alınan Kararlar:
  -Rauf Orbay ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına seçilmiş ve yeni bir temsil heyeti oluşturulmuştur.
  -Temsil Heyeti, Erzurum Kongresi’nin vatanın bütünlüğü ile ilgili kararlarını kabul ederek. Sivas Kongresi’ne mal etmiştir.
  -Manda ve koruyuculuk kesinlikle reddedilmiştir.
  -Yurtta dağınık halde bulunan bütün direniş örgütleri ve dernekleri "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirilmiştir.

+ Yorum Gönder