+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda II. Alaeddin Keykubad Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  II. Alaeddin Keykubad
  II. Alaeddin Keykubad (ö. 1257)
  II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1243 yılında Kösedağ Savaşı ‘nda Moğol komutanı Baycu Noyan’a yenilerek Antalya’ya kaçmış ve 1246 yılında orada ölmüştü. Önce tahta II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in büyük oğlu II. İzzeddin Keykavus geçti ve aynı yıl içinde kardeşi IV. Kılıç Arslan‘ı Moğol Hanı Güyük’ün tahta çıkma töreninde hazır bulunmak üzere Moğolistan’a elçi olarak gönderdi. Moğollar IV. Kılıç Arslan’dan hoşnut kalarak onu Anadolu Selçuklu Sultanı olarak tanıdılar. IV. Kılıç Arslan 1248′de Sivas’ta tahta çıktı. Böylece II. İzzeddin Keykavus ve IV. Kılıç Arslan arasında taht kavgaları başladı. Üçüncü ve en küçük kardeş olan II. Alaeddin Keykubad da taht kavgalarına katıldı. Ancak Anadolu‘nun ileri gelenlerinin araya girmesiyle üç kardeş ortak olarak saltanat sürmeye ikna edildiler. Böylece 1249 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarihinde 8 yıl sürecek üçlü iktidar dönemi başlamış oldu.

  II. İzzeddin Keykavus Kızılırmak nehrinin batısında hüküm sürdü. IV. Kılıç Arslan ve II. Alaeddin Keykubad da Kızılırmak’ın doğusunda hüküm sürdüler. 1256 yılında Moğol kumandanı Baycu Noyan tekrar Anadolu‘ya bir sefer yaptı. Aksaray yakınlarında II. İzzeddin Keykavus‘un ordusunu yenilgiye uğrattı ve böylece Anadolu tamamen Moğol egemenliğine girmiş oldu. II. Alaeddin Keykubad 1257′da bilinmeyen nedenlerle ölünce tahtta yanlızca iki kardeşi kalmış oldu.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Anadolu Selçuklu Sultanlarından olan Keykubad, savaştan sonra Moğolların hakimiyeti altına giren Anadolu Selçuklularının başında bulan hükümdarın tahtan indirilmesiyle tahta çıkmıştır. Fakat çıkan Kösedağ Savaşıyla yenildiğini anlamasıyla Kaçmıştır
+ Yorum Gönder