+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Akkoyunlu Devlet yönetimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Akkoyunlu Devlet yönetimi
  Akkoyunlu Devlet yönetimi


  Akkoyunlu ülkesi hükümdar ailesinin ortak mülkü sayılırdı. Hükümdarlar uluğ bey ya da han unvanıyla anılırdı. Akkoyunlu bey ve şehzadeleri, hükümdara bağlı kalmak koşuluyla, kendilerine bırakılan illeri yarı bağımsız olarak yönetirlerdi.

  Merkezi devlet işleri başkentteki Büyük Divan'da görüşülür ve karara bağlanırdı. Sahib denen vezirler, hanedandan büyük boyların beyleri ve kazasker Büyük Divan'ın doğal üyesiydiler. Bu divana bağlı Esraf Divanları ise çeşitli devlet işlerinin yürütülmesinden sorumluydu. Ayrıca illerde birer küçük divan bulunurdu. İllerde hukuk işlerine kadılar, din işlerine de müftüler bakardı. Uzun Hasan devlet yönetiminde ve askeri örgütlenmede Osmanlı sistemini örnek almıştı. Kasaba ve köylerden devşirilen piyade azapları, illerdeki beylerin emrinde toprağa bağlı tımarlı sipahiler ve göçer Türkmen boylarından toplanan atlı askerler, savaş zamanında orduyu oluştururdu. Hasan Padişah olarak da anılan Uzun Hasan, Hasan Padişah Kanunları adıyla bilinen, devlet yönetimiyle ilgili yasalar koymuştu.

  Akkoyunlu hükümdarları bilginleri ve sanatçıları korumuştur. Ali Kuşçu, Celaleddin Devvani ve İsa Savcı gibi bilginler, bu dönemde önemli yapıtlar vermişlerdir. Başta Diyarbakır ve Mardin olmak üzere Ahlat, Hasankeyf, Erzincan, Bayburt köyleri ve Hasankale'de Akkoyunlulardan birçok cami, türbe, medrese, kale, kale surları ve yazıt kalmıştır. Bunlardan Diyarbakır'daki Şeyh Matar ve Şeyh Safa camileri, Mardin'deki Sultan Kasım Medresesi ve Ahlat'taki Emir Bayındır Camisi ile kümbeti önemlidir. Müslüman olmadan önce koyun totemine bağlı olan Akkoyunlular, İslam dinini benimsedikten sonra da bu toteme bağlılıklarını sürdürerek bayraklarını ve mezar taşlarını koyun resimleriyle süslemişlerdir.

  Akkoyunlular hükümdarları

  1. Kara Yülük Osman (1378 - 1435)
  2. Ali (1435-1438)
  3. Hamza Bey (1435 - 1444)
  4. Cihangir (1444 - 1469) Batı kesmini hükümetmişti.
  5. Uzun Hasan (1452 - 1478) 1467'de birleştirmişti.
  6. Halil (1478)
  7. Yakup (1478 - 1490)
  8. Baysungur (1490 - 1493)
  9. Rüstem (1493 - 1497)
  10. Ahmet Gövde (1497)
  11. Murat (1497) Kum civarı
  12. Elvend (1498 - 1502) Azerbaycan ve Diyarbakır civarı
  13. Muhammed Mirza (1498 - 1500) Fars bölgesi
  14. Murat (1502 - 1508) Tekrar birleştirmişti


  1435 - 1438 = Ali ile Mamza arasındaki mücadele dönemi
  1497 - 1502 = Murat, Elvend ve Muhammed arasındaki mücadele dönemi
 2. Zahra
  Üye

  Oğuz Türklerine bağlı Türkmenlerin 14. y.y. da Horasanda Kurmuş oldukları bir Devlettir ve daha sonra burayı Umman Denizine kadar genişletmişlerdir. Akkoyunlu Devletini Kara Yülük Osman Bey kurmuştur. Akkoyunlular da devlet Kraliyet ailesinin ortak malı sayılırdı ancak en büyük yetki Kralındı.
+ Yorum Gönder