+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Moğol İmparatorluğu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Moğol İmparatorluğu
  Moğol İmparatorluğu


  Moğol İmparatorluğu (Moğolca: Их Монгол Улс (Büyük Moğol Ulusu); 1206–1294) insanlık tarihinde en çok toprağa sahip olmuş, Birleşik toprak olarak ise en büyük toprağa sahip olmuş imparatorluk.[kaynak belirtilmeli]
  Moğol İmparatorluğu
  Zirveye ulaştığında 44,38 milyon km² lik bir alanı kapsıyor, 150 milyon kişiyi topraklarında barındırıyordu. Moğol İmparatorluğu 1206 yılında Cengiz Han tarafından kuruldu. Güneydoğu Asya'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir alana yayıldı.

  Daha sonra Cengiz Han'ın ölümüyle devlet Altın Ordu hanlığı (Cuci'nin ulusu), Çağatay Hanlığı, (Hülagû'nun ulusu), Kubilay Hanlığı (Tului ve oğlu Kubilay'ın ulusu) başta olmak üzere dört parçaya ayrıldı.

  Cuci'nin ulusundan doğan ülkeler

  * Altın Orda Hanlığı

  * Toka Temür sülalesi
  o Kırım Hanlığı
  o Kazan Hanlığı
  + Kasım Hanlığı
  o Astrahan Hanlığı
  o Kazak Hanlığı

  *
  o Nogay Orda - Cuci ailesine hizmet eden Mangitler
  o Sufi Hanedanı - Cuci ailesine hizmet eden Kongiratlar

  * Şiban sülalesi
  o Sibir Hanlığı
  o Şeybani Hanlığı
  o Buhara Hanlığı
  o Hive Hanlığı

  *
  o Kokand Hanlığı
  o Buhara Emirliği

  Çağatay'ın ulusundan doğan ülkeler

  * Çağatay Hanlığı
  o Doğu Çağatay Hanlığı
  + Moğolistan Hanlığı - Çağatay'ın sülalesinden Tuğluk Timur'un oğulları
  + Kaşgar Hanlığı - Moğolistan Hanı'nın sülalesinden
  o Batı Çağatay Hanlığı
  + Timur İmparatorluğu - Çağatay ailesine hizmet eden Barlaslar
  # Babür İmparatorluğu

  Tului'nin ulusundan doğan ülkeler

  * Yuan Hanedanı、Kuzey Yuan - Tului'nin ikinci oğlu Kubilay'ın oğulları
  o Oyrat - Tului ailesine hizmet eden Oyratlar
  + Cungar - Oyratların Cungar kolu
  * İlhanlılar - Tului'nin üçüncü oğlu Hülagû'nun oğulları
  o Celayir Hanedanı - Tului ailesinin hizmet eden Calayirler

  Moğol İmparatorluğu'nun hükümdarları

  1. Cengiz (1205 - 1227)
  2. Ögeday (1229 - 1241)
  3. Güyük (1246 - 1248)
  4. Möngke (1251 - 1259)
  5. Kubilay (1260 - 1294)

  Nâibler

  * Töregene (1241-1246)
  * Oğul Keymiş (1249-1251)

  Büyük Han ve Yuan Hanedanı'nın imparatorları

  * Temûr Olcaytu Han 1294-1307
  * Kaysan Külük Han 1307-1311
  * Buyantu Han 1311-1320
  * Kegen Han 1320-1323
  * Yesün Temür Han 1323-1328
  * Arigaba Han 1328-1328
  * Tok-Temür 1328-1329
  * Kutugtu Han 1329-1332
  * R.İnçendpar Han 1332-1332
  * Toğan Temür 1332-1370
 2. Zahra
  Üye

  Orta Asya da kurulmuş olan eski İmparatorluklardan biri olan Moğol İmparatorluğu, Moğol ve Türk Boylarının bir araya gelmesiyle Cengiz Han tarafından kurulmuştur. Dünya da sınırları bitişik olan en büyük kara devleti olmuştur. Buranın üçüncü hanı Kubilay yaşamını yitirince ülke toprakları bölünmüştür.
+ Yorum Gönder


temur sülalesi